Ponnamma Ponnamma Song, How To Plant Potatoes From Eyes, Names Like Merrick, Hardy Aster Seeds, Two Chubby Cubs Peppercorn Sauce, " /> Ponnamma Ponnamma Song, How To Plant Potatoes From Eyes, Names Like Merrick, Hardy Aster Seeds, Two Chubby Cubs Peppercorn Sauce, " />

karthavinte malakha prayer in malayalam

December 29, 2020

Dheivame! Kettiyolaanu Ente Malakha has an oddly uneven soundtrack. കുരിശടയാളം (വലുത്) വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെഅടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. triggerOnFocusSongPlay.push("commonfunc.setLyricsHeight(); utility.playSongFromServer({ids:682419,play_song:0,action:'tracklist',source:1,source_id:1,objtype:1,premium_content:0});");setTimeout(function(){insertRelatedData('relatedSongDetail', '682419', '1', 'Malayalam');},6000);triggerOnFocusSongPlay=[];commonfunc.setLyricsHeight(); utility.playSongFromServer({ids:682419,play_song:0,action:'tracklist',source:1,source_id:1,objtype:1,premium_content:0}); Gaana is the one-stop solution for all your music needs. ‘Kettiyolaanu Ente Malakha’ starts off with a prayer scene in a cemetery and from there we are gradually introduced to our protagonist Sleevachan and his family. Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty - by whose glory the heaven and the earth are filled Hosanna in the Highest. Children of our community , unable to read and write Malayalam were finding it very difficult to study and understand the faith of our church taught in Malayalam. Download Karthavin Malakha (കർത്താവിൻ മാലാഖ) song on Gaana.com and listen Christian Devotional Songs Karthavin Malakha song offline. Malayalam Books : Shop for malayalam books online kerala at best prices in India with top authors, writers, book publishers, novels, stories, biography, etc from the great store DC Books Store Priest: (Prayer of inclination) People: Amen. Morning Prayer – Sleeba 2. ON M9B 3N8. The priest’s vague chanting of a prayer… The family and friends of the departed quietly circumambulate the grave. Jump to: navigation ... 4.4 സ്വര്‍ങ്ങസ്ഥനായ / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster ... Karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu. www.catholicgk.com Page 2 of 18. Basic Catholic Prayers (Namaskarangal) for Catechism Examinations. IpcniSbmfw (sNdpXv) Sign of the Cross (Short form)]nXmhnsâbpw ]p{Xsâbpw + ]cnip²mßmhnsâbpw \ma¯nÂ, Note: George Nedumparmbil, is responding to the latest controversy, which appeared in the press about the publication of her book: “Karthavinte Namathil”(In the name of Christ).Her Congregation and witch hunters had filed a case asking the court to forbid the publication of her book and the court apparently has dismissed their petition. Alleluia. കുരിശടയാളം (വലുത്) വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെഅടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. KARTHAVINTE MALAKHA is the Catholic prayer recited in the evening. Meaning of Syriac Words 7. By the prayers of St. Mary, Thy Mother, and of all the Saints, O God, forgive us our debts and have mercy upon us. People: Njangalude karthavum njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal njangal kunikkunnu. Holy Confession PAGE 5 13 21 55 69 79 78 80 Everyone entering the church shall make the sign of the This will remove all the songs from your queue. Christian prayer malayalam keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. By the prayers of St. Mary, Thy Mother, and of all the Saints, O God, forgive us our debts and have mercy upon us. Jump to: navigation, search. Hail Holy Queen. V. The Angel of the Lord declared unto […] Nasarani malayalam prayers site Catholic Prayer japamala christian KUDUMBA PRARTHANA malayalam … Amen. Malayalam Rosary Prayers. Karthavin Malakha (കർത്താവിൻ മാലാഖ) song from the album Christian Devotional Songs is released on Jan 1995 . Malayalam message and prayer Kushavante kaiyil kalimannupole nam karthavinte karangalil aaayirikkunnu. karaoke midi (26) malayalam christian devotional (21) christian devotional song (17) lyrics (15) karaoke mp3 (13) catholic prayer (8) bible quotes (6) rosary of divine mercy (3) way of cross (2) aaradanakettam yogyanayavane (1) sakrari tannil nithyam vazhum (1) thirunama keerthanam paaduvan (1) thrikaikalil poojya paadangalil (1) Karthavinte Athazham (Malayalam) View . Malayalam Kauma . Note: George Nedumparmbil, is responding to the latest controversy, which appeared in the press about the publication of her book: “Karthavinte Namathil”(In the name of Christ).Her Congregation and witch hunters had filed a case asking the court to forbid the publication of her book and the court apparently has dismissed their petition. . Dheivamaya karthavinte thirunaamathil vannavanum varunnavanum aayavan vaazhthapettavanakunnu, urayangalil sthuthi. Ten Commandments (Pathu Kalpanakal) in Malayalam; Chief Precepts of the Church (Thiru Sabhayude Anju Kalpanakal) Lord, set a guard at my mouth, a sentry at the door of my lips, that my heart may not turn to evil and indulge in the deeds of wickedness. ആമ്മേന്‍ . Malayalam christian prayers. View the enitire Song Lyrics Catalog, both in Malayalam and Manglish, along with their Song Tracks and Karaoke media file | MADELY Prayer song in pictures!! Markose Karthavin Malakha MP3 song. Glory Be. 1315 Kipling Avenue. Διάφορα Με: eAppsPro. കര്‍ത്താവിന്‍റെ മാലാഖ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു.പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ മറിയം ഗര്‍ഭം ധരിച്ചു 1 നന്മ. Firstpost has received permission to reproduce the following excerpts from Sister Lucy's autobiography by her publishers, DC Books. Markose","status":0}, {"source":4,"source_id":"462","object_type":4,"id":"462","title":"Chorus","status":0}. I am carrying my firstbaby and the delivery is on November 22 (tentative). Composed by Francis Manakkil (Chellappan), Christian Devotional Songs - K.G. Loan words in Malayalam, excluding the huge number of words from Sanskrit and Tamil, originated mostly due to the centuries long interactions between the native population of Kerala and the trading (predominantly, spice trading) powers of the world. This is the Kauma phonetically spelled in English. 3:12 Ennekum Thante Idathil Ninnum….. Ennekum Thante idathil ninnum Karthavinte Thirunamam Vazthapettathakunnu…+ The actor is now all geared up to rule the screen with Kaval Malakha. People: Njangalude karthavum njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal njangal kunikkunnu. Prayer Presbyter Karthavu Ningalodu Koode Irikkatte Congregation Ningalude Athmavodukoodeyum Presbyter Namukku Samadhanathode Pokam Congregation Karthavinte Namathil Thanne (Congregation kneel, have silent Prayer and quietly go out) 15 The Sign of the Cross. Nee ... Lords Prayer. GreatLakesCSI.org - Welcome to the offical website of CSI CHRIST CHURCH Kodukulanji,Madhya Kerala Diocese,- Kodukulanji, View the enitire Song Lyrics Catalog, both in Malayalam and Manglish, along with their Song Tracks and Karaoke media file | MADELY 1. He lives along with his old mother and is very passionate about farming, like a typical Idukki native. Malayalam 1a IpcniSbmfw (sNdpXv)]nXmhnsbpw ]p{Xsbpw + ]cnipmmhnsbpw \man, In the name of the Father, and of the Son + and of the Holy Spirit. Prayer before confession The Angelus; Basic Catholic Prayers. karaoke midi (26) malayalam christian devotional (21) christian devotional song (17) lyrics (15) karaoke mp3 (13) catholic prayer (8) bible quotes (6) rosary of divine mercy (3) way of cross (2) aaradanakettam yogyanayavane (1) sakrari tannil nithyam vazhum (1) thirunama keerthanam paaduvan (1) thrikaikalil poojya paadangalil (1) I request all your valuable prayers for my upcoming days of life. Gaana offers you free, unlimited access to over 45 million Hindi Songs, Bollywood Music, English MP3 songs, Regional Music & Mirchi Play. Karthavinte divasam aduthirikkum with lyrics Karthavinte divasam aduthirikkum Rektham kondu sambadicha sathya sabhaye Seeyonil kahalam oothuvin (4) … English 1a. Because Your loving-kindness is better than life, my lips shall praise You. Priest: (Prayer of the Sosaffa - … He lives along with his old mother and is very passionate about farming, like a typical Idukki […] samaadhaanathinte sesham karunayulla karthavinte mumbake nammude thalakal naam kunikkanam. Phone: 416-231-1717 Koodaramakum bhauma bhavana Koodu vittu parannu pokum Kaippaniyallatha nithya bhavanam Karthavorukkunnu namukkay. The priest’s vague chanting of a prayer… The family and friends of the departed quietly circumambulate the grave. The Sign of the Cross. This included trading contacts with Arabia, Persia, Israel and China spanning millennia, and with European Colonial powers for several centuries. This book is the first of its kind in Malayalam Language, printed in movable type, authored by a man with mother tongue Malayalam. Hymns during Holy Communion 6. In the opening scene, the music composer lies low. Get Free 1 or 2 day delivery with Amazon Prime, EMI offers, Cash on Delivery on eligible purchases. This is the Kauma phonetically spelled in English. AllGlory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be for ever. Download Karthavin Malakha (കർത്താവിൻ മാലാഖ) song on Gaana.com and listen Christian Devotional Songs Karthavin Malakha song offline. With this beautiful application of Catholic prayers you can hear beautiful prayers addressed to God, youCategory:Roman Catholic prayers. ‘Kettiyolaanu Ente Malakha’ starts off with a prayer scene in a cemetery and from there we are gradually introduced to our protagonist Sleevachan and his family. Get Notified about the latest hits and trends, so that you are always on top of the latest in music when it comes to your friends. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. In Judaism, angels (Hebrew: מַלְאָךְ ‎ mal’akh, plural: מלאכים ‎ mal’akhim) are supernatural beings that appear throughout the Tanakh (Hebrew Bible), rabbinic literature, apocrypha and pseudepigrapha, and traditional Jewish liturgy as agents of the God of Israel.They are categorized in different hierarchies.Their essence is often associated with fire. ആമ്മേന്‍. In the opening scene, the music composer lies low. Parisudhatmaval Mariyam garbham dharichu. Dheivamaya karthavinte thirunaamathil vannavanum varunnavanum aayavan vaazhthapettavanakunnu, urayangalil sthuthi. PRAYER Psalms 63 O God, You are my God and I will wait for You. Amen. This copy is now available at N. Govinda Pai Memmorial Library, Cochin, Kerala, India. Kettiyolaanu Ente Malakha: Asif Ali is splendid in this highly relevant film! Hymns during Holy Communion 6. This prayer is the English Version of the Daily Malayalam Prayer called “Thri Sandhya Japam” which starts as “Karthavinte Maalaakha“. Malayalam. Prayer of Cherubim Ezk. Karthavinte karamonnu thudachidumbol Kannuneerum vedhanayum theernnu poyidum Amen Karthave vegam varane Amen Karthave nin raajyam varane. samaadhaanathinte sesham karunayulla karthavinte mumbake nammude thalakal naam kunikkanam. Malayalam. Are you sure you want to continue? Loan words in Malayalam, excluding the huge number of words from Sanskrit and Tamil, originated mostly due to the centuries long interactions between the native population of Kerala and the trading (predominantly, spice trading) powers of the world. sthrikalil anugrahikka. Nee parisudhanaakunnu ... Lords Prayer. © Gamma Gaana Ltd. 2020, All Rights Reserved, {"title":"Karthavin Malakha","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682419","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDIX7rCJGJcIIhh6Ga0TBzrxyLEp5MJhB8eMQy5MpNVp2mzC2kpXsYjXeJMtK\/nUOu0bvjlK50puXhlZAbljJBOmngA4sMwVawi95DUEhaZOEUtdaPG9QXOfUul\/+\/u2VhOjyMHr3MWrJyQGQT4EnGe9TwhoZZ0gOFV5+gGg\/3y7T30vHL7uBE+a1EoXjSpF9a0e20F96fP0fx4wZh6Dbrmm7KH+jpm\/CwedXPJ4M2+b\/Zp\/I1SlBqVqwTQqzWCJR+7vpaN+uxfZegaHYCAp7EYF5utmWmATSjO+PqdAIxBaI=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDIX7rCJGJcIIhh6Ga0TBzrz8Lu9b3MZHlnlf+92NvBVRbO15xSBV\/p8v+ek5y2vaa2eUkTLTJS9R6aUTyu9+rnlNvUp1R2ySORi3kqp5a\/PYMGOjNm\/2vcK5OJ6QpRu6EmDQghnYWp5FuNEJbsWoLm8SfWxHIfjWw2zXLwCjvGfHjZUfBtJtj1ElJ6M5wGbG8BtHRuzvxUJbtCUN2OV9Iu1sVNA\/ByoMqtwZM8V0QnfeHGTXl6p6rmJLUpkRRJnqz3dJ67iMyteRDeIRdKL5dd1JI6x7OMoSLdrlLeA8DvBA=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDIX7rCJGJcIIhh6Ga0TBzrxmNWsvZuD5JdBvroMTBSt\/Hv2\/TEmTERHmm6kZ0qv8MTzFGaC6JlikckaxGQM0UyBWPDLkM9X3tQMQCVSbtPnpQEiF+Ay2+bgtFibsVgHTpYSAe6BtXPMiOtW+Zl41P+iC4WSOQxqZKDB9e\/SqyxTZMpQeAnNsKzW6uK3Cxf8yisx8Mt9HUNLo0pwlwplgTJ7t01pIKnkbTgW+1FLseu6Suo4OMu\/3YCUbeDc7zOYUG+fVrYYe5+dvGXjtg4TWg1yd0AtOMRUevLUe93aGHW9IQBBKvzq\/zEYPJKqQ6q+o+yeQy+o8tpGfalQ2dWbb43g==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682419","share_url":"\/song\/karthavin-malakha-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"265","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"karthavin-malakha-1","artist":"K.G. If you want, you can ... parishudhan, parisudhan, uyrangalil sthuthi. Markose. Create a free website or blog at WordPress.com. Liju sheeja, Muvattupuzha Please pray for my son Richie. It was published in 1868 by CMS Press, Cottayam. The duration of song is 04:25. ത്രിത്വ സ്തുതി പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. Prayer Presbyter Karthavu Ningalodu Koode Irikkatte Congregation Ningalude Athmavodukoodeyum Presbyter Namukku Samadhanathode Pokam Congregation Karthavinte Namathil Thanne (Congregation kneel, have silent Prayer and quietly go out) 15 It’s a memorial service at a Church graveyard. Intercession of St. Mary 5. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ,പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍. കുരിശടയാളം ചെറുത് പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍. Holy Qurbana – Prefatory Prayers (English) Priest: In the Name of the Father - and of the Son - and of the Holy Spirit-one true God. IpcniSbmfw (sNdpXv) Sign of the Cross (Short form)]nXmhnsâbpw ]p{Xsâbpw + ]cnip²mßmhnsâbpw \ma¯nÂ, - Basic Catholic Prayers English. Malayalam Kambi kathakal Malayalam Kambikathakal download Approved Hymns for Catholic Funeral Masses Saint Aloysius-Saint Jude Parish, Leicester, MA As adopted September, 2015 The following list of sacred hymns is designed to guide families preparing for a Catholic funeral Mass. ... 4.4 സ്വര്‍ങ്ങസ്ഥനായ / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster ... Karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu. www.catholicgk.com Page 2 of 18. Parishudha Mariamae, thampurantae ammae, papikalaya ngangalkkuvendi. Automatically playing similar songs. No. Christian malayalam prayers. V. The Angel of the Lord declared unto Mary. ... Karthavinte malakha – Malayalam christian prayers. To disable, switch Autoplay to ‘OFF’ under Settings. Listen to K.G. Second Order of Service . Glory be to Him-and may His grace and mercy be-upon us forever. If you want, you can ... parishudhan, parisudhan, uyrangalil sthuthi. No. No. R. And she conceived of the Holy Spirit. Prayer Before & After Communion 8. Basic Catholic Prayers (Namaskarangal) for Catechism Examinations. 1. Karthavin Malakha MP3 Song by K.G. Malayalam Rosary Prayers. Reply Delete Fourth Order of Service: First Order Of Service . 1315 Kipling Avenue. Third Order of Service . Malayalam grammar books printed earlier than this were all written by foreigners. Phone: 416-231-1717 Morning Prayer – Kyamtha 3. In Judaism, angels (Hebrew: מַלְאָךְ ‎ mal’akh, plural: מלאכים ‎ mal’akhim) are supernatural beings that appear throughout the Tanakh (Hebrew Bible), rabbinic literature, apocrypha and pseudepigrapha, and traditional Jewish liturgy as agents of the God of Israel.They are categorized in different hierarchies.Their essence is often associated with fire. Holy Qurbana 4. Morning Prayer – Kyamtha 3. phalamaya iesau anugrahikka Pettavanahkunnu. Kudumba liturgy malayalam pdf Kudumba liturgy malayalam pdf Kettiyolaanu Ente Malakha has an oddly uneven soundtrack. Nanmaniranga Mariamae, swasthi karthavae ninnodukuudae. English 1a. Priest: (Prayer of inclination) People: Amen. Prayer before confession The Angelus; Basic Catholic Prayers. Markose###113018###kg-markose-1,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, Other Songs From Christian Devotional Songs, {"title":"Lokathin","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682408","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNCBirg9A8NOA4ijiGO7HGxNnFz1KeVdYtdIDYZmv57\/tAsTFMLMCbGdCkC7Xhmhg8s6DRC2iFS8TLFqhZbaswF6m\/eeshvqI6VmyXum6+Qv5Y8sKzEUTJRVYCg9AIkQnX939epmP1vE1rQQba0FKlWzlPxa+ATqo3oMOSmAjkJZWKG7XK4WMq1gYb3xe0sJKKXzkwFxP+SMhNjv2zThbpdWPvxdmAwn+KrpjWLp+X5nisssRcDQU8jvQYIe+bwgVg9XbxxUSOTGqvxC35NV4WeX3waI2lXWmP9aAKd8DYDw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNCBirg9A8NOA4ijiGO7HG\/ndsa\/0sSTWJVIGBqeWxigoz2f5aoCvFVyW5prmSnMSc7VC8USStfKBt2lGpnx3+ZzQ+zVhstOccbhmnn1XNENtfBXeKBV5Zc2nS+mRzKzIoqDMzo6gRujLs3Ryzo2BbxYOzPmsgkX6\/HxJ08CWaAnqiOgwBUJ243gisMRfkOwNRfinwbzpldknjXouDcqI8PwkAzpiHaVluFihMs\/\/JyY5kiHyoR3eMKU2wN8fvtZ1Budcxij2QJLXU\/a8SB06fvYhqQDYujXlvGUeg1\/ufg4=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNCBirg9A8NOA4ijiGO7HG7BsLC4XuPs15KJBFAOETER8\/pJdgadeIaPj7Lz7Ovdyq3n11w+a1UGhI966BlJhtuarb3yC+ufacTVu6qaUi247YTK8+qyXFLTEQ0OiurjZYCkbrrLXZZT1vpD\/ptf56F3FWO5Zpkr12goKFkwEdSjdkbXsnAxQ6uw8yGW8RLbAHxehW8CKmxxuAum\/9MeRKR0NvKZ8Yt7oe4ecOgbFVAvX7wPVL6ddV1o5NjHYKMtCOluv6XWhByoja69voutOk6P4\/gl9Vue1NasdfqDbMfObYSLKeDqAgMKqzSxFLChNk5k9Ynu67ivGXq5U0SA5zA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682408","share_url":"\/song\/lokathin-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"200","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"lokathin-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Va Va Yesunatha","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682410","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD5Q242DA6fJh9h7QPXWtvyb5R3jEIFwMjZxMnbe25Gm0BTQGXGZdEI6mm9qcZMHEcSf5h\/G4oq7b5c7hj5y45QFP\/6\/BGiybQLsOC03GjuGVM7uMB3j5XPxoR3\/P2a5IxULD910t\/XiUf+oo214XTfBumno4k5rBr1GfsLVUXlriub0R8H\/\/dAY6S8l4Wu7UxIo53DwiA759H9kFNw12J3jiVD3zfH2o76HZ41Rh9ceNoEIEJQ1JjYe6fylBFM\/y7jLPuFDe\/2+IGE8GPgfaLLkViDDTn91TaP5O2z4KOasg=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD5Q242DA6fJh9h7QPXWtvyScS7ns0pToxYZSHQSRfXnE0b9mWE9DymJgzG2i4PjYpiw8aJ\/68EKtKItHlRfz3KiSD+MSARtw5UpHcxT7KxSNxMyQegu9yC+rE6+ckZ6lDQfnRqqiSDuYUudoWu3tHq1QaQBInRkcKzbzPbpOofnBXy1bYuUaak52QNi8lWWJj0a5Gv6RAxmJOecHUYBKRtc2CfYmxvvDGxMtRo4cdNSPenDzIzGC7wMN808nIDFdvkgJXyBrq1EcEdQdtNWMnF7WseiZhtOEG8Ov4bq9ylVs=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD5Q242DA6fJh9h7QPXWtvyYeounlZhT6TnwxjVdTF7CbR\/A43lSsXGvbJaBVkl2ZANo4FuGpXkSLsQqhIaNz5JE6oKZkUbercvSQ9gzXpk1vg7Q\/nVpZpyrOp3ARC+R8yJYAD0h8UHdsLv3f3axQBudr+cuauHIYg40IeMeIVdsEEoRzgA\/x5fs0eTZLW9up4MHwoWrjp\/5TvBZJmnevNk9RUpggsz9s0CmfX8XVZ8Gc7uYULfEmSbd1nfan8sQTrL3BgfcHuIrrfTfR0ITkw5fx64JfIuOcK9YDtGZH6y+rgLulwqbIWbEwwWx0wNPTsJ0dTXZ8QY9pvPcJvywAtRw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682410","share_url":"\/song\/va-va-yesunatha-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"322","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"va-va-yesunatha-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Maname Nee(Chithra)","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682411","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmhMm3F7\/NIjDgKU\/pC\/QE+wqU5ggjrvRDw+T9SaETcVy47DKpkqJUGqB3jVGtmeW96hejlxrmT2BVYQ5EDZdrJUa1W+QF1+hnabVWMjhS+zFbkVcLPgCuutBOprm7bftvkWFUVKuy7h6cfkoYOPXc6cjsrhWtt8LvN916s9ojTacWR6YU9l+jO+Rd5+Xm9Kxh4ni8C+lgMoEFru+mBBzDcGRGXg\/Va\/ox9tsFiuRNl9quLp+v42T9Oqf+UkPhnfmrUUKLAHRB4225qX+j\/0Bq5NGzPZTpRUdEo7gToytyO0=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmhMm3F7\/NIjDgKU\/pC\/QE69CGCn7oSuqicN8WBzgKBF6t2hki+QONgs5383+BicnxTPH+AADfVBGGM5R8DQZqBCI0BzVZx518m4\/gmemW3RQpyt8Fv47zkIwzSey42u6o6uKkbiMS4fXwL9ejFD5sarSEo1Teu6gofLYjqg\/IiMdtOWDcYCMB9sfizIhYkG8Q\/0XoxXoWjkYEVsL+vnIIYvSG3789jIbEFxa\/xigRz7DwjPbpD3wlRNqVXMUql2mdkxll+8gUNcsFAo63BGQoZvJPCGZgM+P34tBaS1n40w=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmhMm3F7\/NIjDgKU\/pC\/QE\/rQWx9bcc5uu3cjRO4SpbxfbuVoOg9cQaAU4pLiHBEVnBHEtkNuXtoxMFZpThOVwJLP5XrFsLQPA3SBtieTQHHj2+pp23zsCeFT40OPm21uc9NIQWxq5p1cVSLKnVurK+XEiG2ToQCyusbOAPCg3YNcEw7FRxm3pTQo29s8IGncmskywhVmY35ydh4jaBLw+N+IxdVrh9ZeVl3upMC5JQLHjMsUSouwhep5HgnrvBZX3zNQl0Ca65PZ\/Php325ke2SH+5M9TMD21tFuwrFvfaN1RcOAlKdFRUDu8FU1zlAaAQPR2NvOxQQvjq7pLYEoqA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682411","share_url":"\/song\/maname-neechithra","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"345","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"maname-neechithra","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Ethu Papavum","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682409","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD1sd1lsE+oMomR1GUBk7pAMbGtie+y2fYryfOe3AMXe4CBTnJV1pSgf+Zy\/DHC\/s9JEnM+R\/c5eWdZ+hdwVGw3TC3ZHRfuKfGHDLwfJFT7vBhJr7I35ixvt3N+rtsA9EHXVO9HU8CUU2KRKPILi\/G0PTCq1l+2APXHojDNSGBxEts+drFpbRPmmosvuKtba0laAdd0TrP0qISDf2LT7o44hpHiRvRbblgmDVeJyFPv+q6w34hlTBDBiO+3bFXDIxQmlGvVwLkIw2ipi5jbDxD8Wifi4vXVzjex1yEC2+rm3Q=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD1sd1lsE+oMomR1GUBk7pAN016YoNY0JONLsYg\/cib\/LZaVciXZFs9IX\/Z+UbCGdLkXA6\/tBebSo\/0bOTGRcl6yvAvtnYpy6vszlOCgeO4oDmndz13tHZL\/cZsXt\/ZOyT29OCtLwqzWALcVWGsuAMy8JeJij7uHfNv+FjEC5sS06odsijaU4T57Lm\/\/JJj1DmJfLgJ2hh+br3aVDBrc8y68oAlR2k0V6wu3oglxcfhY0nNnMwUjgFy3\/x9\/eDB9n9r4bZLIXWzYMvInpvW6bPmmzyNjAr+Ven3Yr7PzlNpcM=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD1sd1lsE+oMomR1GUBk7pABzGrn+R0x8Kj+ndUtFCQS\/Ukw+Y0uVvdl6Xe4JZq2Gs4hhxLvdOH3t\/Lh0JFtt0zbykPDHYsnxQVj+cX\/xH+mucGIkBCXBTV\/o+\/75LB4SZiTCJ\/XY5dnYQdXZHpLq2A8ZXZd9bNLEe8FazgJOjM55IoYsPvCjgWZqOAkvivcQ3iQ8A0rTFIQFI7Ijm0ReVWX3\/CD+qkGgFtHYP\/JvrscmvbeGvnsaOFI93wWOwpUF22AQNjh0kQCBpivUpQ4WvM5NZ+jb8oqHOXFeIRFQAXQG4UOROdsmcf1lqKNUimRUkrkgWpCB8z4PpVwpT7hSrOQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682409","share_url":"\/song\/ethu-papavum-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"246","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"ethu-papavum-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sabdauyarthi Padunnu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682418","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDPoWWfyZEJBT11yjw9rXHd\/jxPWPRx4OBQyQdBaFGaqp6N1hjIECt1dN4MrRo5O8sjXeAgUkpyFXCxYsTsiM95jSa3g61qduyIz8byMqwJHnMoqWM1ULuDqzIKQJNktEX0RcEbNyL5iXbzooN7hC+J+jaF6SsiZg1rgDtNRuRnBeU0Br2C2h7I5mWUGh6xy04FteMhQ26LAvdsFN\/jRys+toROECMoQMkp5C6BtwtF\/tduW4JqPBYoRieLdjtUwn1k+KZOhjsqo5vLZhjofOQW9V5RqBanErqprMWzato44k=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDPoWWfyZEJBT11yjw9rXHd++hsIkLiSUYXFq0bOB1162QDFuUla93JnVsz3ZQtvlsbBV6HLKDhj7Ko1pYPM3B9mtVDtLsPk3HzRyDejSeT\/Qw7AMd\/nSOpscfnHnO7Vampi61GMeleWnDxU+Lo\/5VB\/TbvVhP\/\/d\/1SKJwtugfhUlwP+73NMwhZhN3i0bexfWeZrBmHL056QmU3Dp+y\/B7vsVIUr8hz+I+1zl\/BLS5mDFEcScbHpIbrXgORirr0QzK57AFVpmQssfQJ0HMYLtKEM+Z\/oVrRlPcXMfXM893T0=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDPoWWfyZEJBT11yjw9rXHd+iv25A9mNKU+alpWTxo08qybVz1bB9BcwJuS6WhM5OBhksMdAW6DKQFMMER2orYmItFetsc\/lBQV+YdpcLd3mn5FfsSvFLTQVytA+H76Ou6n9D60HoyoovEjzjO6MJNL6p6ewYV8qKeURrVLSCi7rF3lmz1TubZcyrBjZeqPGp6UeD9oSUtjHkf936cbkASvsFdJZD1lDXvmrHLruJvZuRUZtBMpqUgLOjycWeJMjwA0csZ1j3Bf\/M2p7bU1T5TZmEl+n2HPJjeIoJbbNUzsBRpG6GXWGV0n7ttif1kVC5Sg+QqC5VjIgeEYUCEgWRfkw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682418","share_url":"\/song\/sabdauyarthi-padunnu-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"240","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"sabdauyarthi-padunnu-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra,Kester###2510###kester","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sneham","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682413","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlnzMyIpL\/xdl+sWDYbKN9H2dsaaWd6KyKgzztWFEdsxbqOBsZrOp1S5QtMrxiooEh99uVmPPXAmSXMN94v2hdxImdp\/7mn3nFbty0VVQNhHpDvWlS3cZk7o5yCBT3FWFUuu0vsaUzzSkyztt7VRKeJ2q87f85Jm7LT2WxEO4nhnkjclOy8oXSI9J2p7Zmlb\/KonMar0XeR1TP\/2w+qaPdDv9M1z5N99rzkupGcJNN8MvdpVNaA9rVD1ZfZ0HpKwgQmxrh7rcac\/ACepNoGT5LSjKpvjKXysPsbOyY6Ch8mY=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlnzMyIpL\/xdl+sWDYbKN9PwGntBK3o9uWmTrMTfWCD1IPrC1vXQLsTf7ct3wqCnh2DTvtnIsUnB4+T5XTQU9xGIkdt\/XfjRrsW9rJMje0RBK1XkmPq0shbmxl+BcFArosxiqC1KBt29Fw4mgCT4L7\/rr0R8DEdLlhsZnZkMJF1JcseRtKi+7qQBxJS0Dox\/KxVz0lFtpUcAETZeh2yNtBM1JyZn+1T\/QWM\/AZYOMCX+G03aq4oZ3gnupaaCA12QfGeEmJAima6LYgdBnaGcbiKIpfp6yn3ceet6X8TDlwXo=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlnzMyIpL\/xdl+sWDYbKN9BaOe0TT8JodrLNVleJ03lTS8IXMFelqG9zmeN6KML4JQUtvkjll1u1L26B6ahKy7bglG3XRtqFId36Gldk+SfE9uoZaqMlphrHku5NnOgTeraYuqJoe6vkGuHN9OWOkoZJiqSA5L7eUACsRwdp\/rVNqo1tPRGKp8zKwwt6QKW\/yk2YGtSEJLGpDZDz3fD6iINDMqbA3vWE5TloD3DJpGqkE+eSU\/ghSxhawxUAqgzd5RewZHIsNCOI3drw+mpZ3QBfB\/9Ghc6rGE4ElM8SazctQiihIVNmQMAmGWWggzQrhYtyc5C7WanfQeaNwcXBOkw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682413","share_url":"\/song\/sneham-2","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"251","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"sneham-2","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Evide Etha","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682412","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDBXwQgfZ4qOLlFxJjVOinbTOEhF12hBC+8iCfcb6Yhkcwsua8K48j0t4EV1ILkJEJOgTVPAd+\/OZ9AEJL33k2JBJ2T4aYRzWhWbtXqXwmCZ6hxXuf5Too64ciGESXflQWIN9zk\/0LwnFGODTS4xuN5uC+iiWCvY5IYtXIjDISIZyEa1IKW\/LmfbpfTiLgj3obKFW++DSJ1GGV0sOKLV8OX+LFkHU4YdPcT1StxK\/cbybnM6g5NhlTCnX5G71ERIB1cigAJzKvhrUfLLwlEaScnAhRM97AK2K5R8e4ds69Tkw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDBXwQgfZ4qOLlFxJjVOinbY2k68woBi6A32xr0KsrQ3HrA3SspT+sYrVZExifcxf50nGZECfzm+sW5i5FgX+hY6QFoCz5OBJHfXhJ9yBXlN8oF3AqON3F\/RS1PpzBKIH9oqm\/v3rQqfjyXmLyDsCPVSOE4+wZSl2oaa\/l+\/jXqDcrDSAmY5XN7wg2Er5Ci8\/zdMfQkJ+S+zTwHLvIEzDOssR9TP2NOfGaicsiFmjX4SQdB+GhpkBpwAtYK1VygRdzM6fC5muTsXhPCTlVTG2jrqyMH1EsTt5bl6thZZ7mtr0=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDBXwQgfZ4qOLlFxJjVOinbRM6zy\/yZ+gbumAOSMV6griILDp0mmz4lupMgjpqxyKguwe2S+qnemxa85NN9tUv46uu+otf4zNXeylW4exwWwP97QGcTZL5X+g6eRJx2JsMEXxo3dyTLUNY6mGW61ozCh23ndv\/HltoaS\/DMsMTTYNbSbwOSVLGlBXpNXLSNaHPJmZ+W9ruU\/5VDWdeiK8LezLqdF+n15xxO0i3aTuCQU2xI9xcZgrRAboVMeP4fV3ix0VwKYHnaMCuSyXaQ5HNIE0JbRZhTXfHDKq\/ZOmirzGw5WiXlDjlLrBy6H\/TVju6GjzhigABsFAtzdhdz1ieTg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682412","share_url":"\/song\/evide-etha-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"308","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"evide-etha-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Nanma Niranja","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682414","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD8IHSLqNO9FOL2WHRtaxrf42bos\/OHkUyLS0wX7iDngvyIsu2OPvb3KUC4zwXip\/tClLwpO5GfHgZIs0+++X\/LKzpTzhU2e6lVn8CnyEMKF54XRaEJmD3Tlp+zRqdYckmUQC3+xigifRtKFQ+BmLxiD60p2FqUcMrROyMQ2cQyulfxst4i6WTVdLr9efI8PxiCOjJ14z++XtYS8s+D5\/\/lcmMYmfppITv2NtNT6u9NAgMs+Zw51lEqo1JFV1qqUffQzh4mTnfrN2Po+ErBA2nfMVkGCoqrzDLXlq8nRpFrYg=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD8IHSLqNO9FOL2WHRtaxrf9oavgjh8gwzEczviLN9fHFGx4J3Ur2D0eDbWecIlzFci3ojSwXgjbQIUSPnVe93V52mExsB0S+gRYXPiGb2SaTqyUqSsnB3Leo8gde+b\/62j6AsiyNToSHPSUSYfPBXwhynjjanRb04SAaxDoA7yj0LmgO4lo0m3qbsVVP9px0nOaPmX\/L5yu2RiNA9cupYV2YsZDFwP2bnKmwotf6KQ3Bo0nCtNdHDx\/01LrliejgzmRBzQU9vSe9R6Vqzl\/jiyW6LlDU6IY+secsWIER\/nhk=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD8IHSLqNO9FOL2WHRtaxrf+Nf9GTKQ1QmEdB\/vIBamLocU2JZsSlxTZ0+E84Rwuwdu8wDt50QljUHwzzB4IqYMV4yQrHm\/HF0VPAr4QHdKfnVeZuh\/dirb91mbU3FK+6k7WOrz5MOpluvds2bXnHwK99Bb6HSki\/xXB6Rh05ZQH5T2CINM4oLAIvK9uio2J0AIRnRvuolZKRvFBvwX8LoQaF6Ly83Vbsvy1\/LVPVpu9F209NWfLTDWKisEFsQX9d7SrqC\/QXS9a\/L89GM3I+C2A4zThB5VpaCknPiU1TAmBHPyfSbYWvAc4v1Cl4G3EH4YOmYTUiqexE+9eHNvf4cWw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682414","share_url":"\/song\/nanma-niranja-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"222","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"nanma-niranja-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Kurise Marakurise","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682428","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGZ+VTDKDaVmKFjnHoZx8YJsZw\/Z5ME2ov1eS+wdmJBKKL1arcoJrQLpK\/1OFw1DDX\/UT5f9BBTucrEr7bz9z68SzBDgYm0rfEQKBc4h8igbwJagfpejTJhlw3UbmWyoRcviADtZDKxkrXfaaFbQ6Ekzc17UoF28MrPFVzIeDcddPzkuivH1bxRTJZFfHr9Y8\/G3O36V1ijPIRJYnJ\/XZ6DxTdK6IIq\/i3f4X+bMStgx57Ess6gPGYRZmLXoRJLSvJMLN8zzqAdWza5Byziw59iVvR3myFYskwLDBvqjgS+o=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGZ+VTDKDaVmKFjnHoZx8YHNtnNedzOaBFLTfpYzb2ZcGeR3p37UOUUypwWEMVrA3e8MadCpryl17FGUGol8RNyxIzhcv4Jdj8iCECCq6cIULfyFW+6drUgpazfMOaCJJcJ\/ybkYcLGi2cIReA6AwKydftrPhf9kYR4B4e82hWveAIZV4lBxNs5YyUEkckMd34KprITJ91cCDqMOgf6JBj8UTFzvBYmZDu95SeZ3Jf31vqal6gcf\/H20jQTg\/\/Iq\/e1efP3M4XLa0Wo3R\/PysVzY3t7xTPC6ExNboPFtByp0=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGZ+VTDKDaVmKFjnHoZx8YGR5y0Vwqn\/JjS8cWqeBkOho24QLTebzR899smb5n4ZInTetASQvEjvSO7c4VGDQ+TOIn7lJoBS570vdsuN8UntAXaxqMhdwd0\/Sz\/jWdwsjygpl9\/Mt4fbs44XaK0tVjPzuAb75B8cEd5YQ\/O5FmnWo73ch1KAF1kdJcgfdqx+KsyjFTXx0OkdIQlCW3yyUdKG25WNpWsalmHhbP8boEZPpPo5HnyeDUAfsI6nEE9QsJwJZJbUwN+Cj18OIGDAbbJ+1Mr6wXH5Obldt07ujmx52qXPxiFXd91NNFhJsEvqUj9jbZ5OK7\/xL\/IF9NhL+Zg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682428","share_url":"\/song\/kurise-marakurise-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"231","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"kurise-marakurise-1","artist":"Kester###2510###kester","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Mukthi","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682415","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDb8+Vps90pQeRuHpM36b+XDIC0yVG14T7Kcvis1+OrVqDpYPAnDrsQLuTGrTQb\/QTEcpYTpHfZXIuEWgZ5TBD8y4\/asvFu8CB\/\/YaVWgNXDGp13lyYQDXBLyubRqYgXZXat5olG64uu4\/3De9wP8i5poBdgsRl1vzM7W8Yn2dCMCBQOaUNl8ASaIRz1kkqHEY1uyYjgMSS94Y5wbf7idb7cH43MAVfqckJ8lsz\/0Cpq\/OhD6NnTTH2XtJzY0sgIz1nS6N2EZrI79Gp5FS9wynHD49uEI2RrF2Ud9x30Pm6zM=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDb8+Vps90pQeRuHpM36b+XPthj2r7pyOr7S\/OUGiH+RwkKeRVew06wDx82BSO+uDdDTK5JyOdly9bMNmy7KlKDAikDDX4PUgun16O\/A\/EJgY5tuP0ZuFKLJuOoEsICc8BgnQNI23HWWqbVdnSwrBmt65BKdCSOP\/3BQlEwnLezNrxusJRQyIimjk9Y80jPZqzmntb\/ZlwPmHPKvZfuy7qfT0Pttqeo1LuAGaUfeox0pWBvwnfo9OvYVRAIUFcMycYouA+0up6j8V+vsU50CBH6wCK\/1ZN13HnqKjGD\/hM\/wQ=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDb8+Vps90pQeRuHpM36b+XAGyJj0AcaOf7hRkQ9umBAaagcd1GtHvm62qmPPJ\/lHxxYE9Erg1jlEpZbtvz90dblfU5OKoS4v7twPDO80jYJzPWUyn+rrC67JLar+++wVq2uh7hi\/ab604rsb3t8GGj55j6CwCTvESs+2VeXdQWwJ3vnsTcYKY5GYQSZ6l+L0FKkcr3jbHtc9ADKV0cderW2xcbiBzraIUtjBKbtXLB+00wXIwEF5IrIdpR00fv7iQOeO7L66Y4y8qNbV+jH9x\/Frizvcx2pLU2kxpHzzwpG2YIYLKoITSeK5veIG0X+i6PEUP2ShpJPYHPwX39UasFA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682415","share_url":"\/song\/mukthi-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"356","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"mukthi-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Karuna Niranja","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682416","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwtDKJzZCOr99cLKxWQq8r0PV\/wZLdFEQ6jV8kHCFlLVJu9zV9jyOK+n\/r6QtWVM\/I3Tit6LFNqqGlFgvGvIbRbZlj5oXEjJou2KhmCPsGCKO4Ug2+yLLwvJoKu848mTvaSrRYeJhNVTctXGwB49PRqZrAsPuUr2UFxivV330u415ukvebbuPUjFJCzlEKKnRasLfa3mjCIqc5MLqUfpkID8tdqQMV4+z8OBhbND8Oqdeuh6ReAzGcAlYV\/KygzWphFZa0CVOjQu8FXaRAKCNLgGbpceZSZ\/A8pwAeUQpOCE=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwtDKJzZCOr99cLKxWQq8r4Vd7fp00VQmkT7d\/Gdqlxpi9fVl3I9n91OayG0TyHCZAJhYwNHhqlzYRtr1KTmvrA1Fghg72I2sztaLMsdoPzH2zRkCN7DDytxsYFvJRwi9JPkmL7YF4PLdfpZV8jkHr+CHo6zRJE0SLryZpd1do8DR5uqc4430DSxL2XAqYl3beG\/7ZRHwfLeF87ukIYRfA34Bc7xNSSqVVSDKImTyYe1kGIFtRhon6jbHehj0D2vCuQkEK9fHYlnfMbm73nMdTT+2F5q4Lk9hF3PWvJ3k+qM=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwtDKJzZCOr99cLKxWQq8r+2wqzKyrny6tCC\/97nc5gNzXen\/1f6ZnZD61LOn+YAJy0SqtFGRN5MAtn0RDRwUvAnvKcXjZT7AYwVDOuwA\/HsjeW9dvS9jYzZpdYqfGSYGmj9EsUX44QybeKKLnNbhFCjpYOIvAyB+2VmwTJogi8XKCS6\/u9X4EYoyyPnIZWI7f2zwStNNc4FpZSw464GXrXd0gAyD+f7rZJ\/JIDNZJzidtUJNk4BLqYS1rSnNAELj8aUOCki+JMTDM+2Hm3htj8\/LbmmSvl1QMMnz3vilI9eXYh1oZx30c2c\/lJTZSUIePl8l3ccBBlLMJZgQf9Uctg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682416","share_url":"\/song\/karuna-niranja-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"226","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"karuna-niranja-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Vinnu Thurannu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682417","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRbIPmcszLWFFsRlHTgeB6L3dW2JlL7AJC1RcuOBnf9VyKj\/FYZBfGa+I87E15dBT7O6ecswaGIqu2dr6ykfkxhVCGhyQ57QGde3GDA++kMqYBpPnHcbY83xR4gmvW3Gn0HBMzhmNgJf5ToqhyZdo27DibDEbyPhTGcdNudrVhMQJ8ZIP68\/0dFYLisr7et8VDZAseKlCBGgt3jP3oOe++nQsbyWKA5M\/BfbO4MNPRQ0OHai278QSO2w897txbnftBvyeoWfPR\/ni62VUEBP67NZsCJVooGVDj778HQbSgDQ=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRbIPmcszLWFFsRlHTgeB6Ka9aiAsyvKm52hFDJBKJXUrCsktkZ9hZ2hNybr8DO4a+Uowli+al36Qtuiz7JgtnxwaitCVW4O0ZQxb64kIraZfdkfeJ0ZGEgbyt4firpoHy\/V64nreoYi++lOPYyz4fuuhmWd\/XbUHfowI8ZPUhy5oLlfApIy5eDB55l9WN56yQEGJ3twPKZ+VViJBHxG3+10Ot8cO6zhA3ENmrifFJ8161z2z\/ReP12WEgmHRnKo1269EZFQVkaGCnFsmKbRYHL3ZBGtWl58VexuKSI74JGg=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRbIPmcszLWFFsRlHTgeB6Ccbd\/4n0hvVgH9gGEyQFOJNCeFf6t1dUM7udVtNd8QxwI2bucMRSLb5jOk5x7cDkAkCKP\/T1VUfOp7pbIbK6lkSVprRwPihUDnPyFLgLcP691OUNUys0HLFqDks73HmojrMsqsb9kpKzoYksXyMTSBBMUDKbllnO0O5HWidIV+hC6M\/EN5jYdWrNgvVxUEMz6eirLLFq1TglGkrDSIlNbrtF4rpAzD1TKrR3O6ZKNpNLe2BBuoyjoF\/5b0cpgl3V38lQc\/qxcaNGoaukNbfAJgwgMJpuKC+iiAbrlGErjtpEctLBtME60df5VNe1EMVGw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682417","share_url":"\/song\/vinnu-thurannu-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"275","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"vinnu-thurannu-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sabdamuyarthi Nathanu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682426","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwG1zVisVSWUMku2LYRWu9u1Q1esiGUsDZtRp7Rn0iGpyHKcbk70vuSkIoHTV+T6Y7APl8QVTk8K8qoBzJGsWHJPsPeEwY\/FV7Wqd9RzBBPyEjRZ6mqLMcw55DHYEjZmHgIZdZ2og+zsM5NQlmYULH5Z0ShEpKwxyKMx6DTCLcZQC4brDirNYyIzlQOmE1yMEslS4OVLKciCborsCH7T\/P8dUHEZ6a3BAbhRrMC1IKlnz6\/M9l4nsBhh5KO4t9\/TgkzmPqgB2NO3MTmmKQ2xuSSJ0P8WJlNa0b+XUrHPiUV4=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwG1zVisVSWUMku2LYRWu9uHyeNYMZwS+kP2AqAf8BKEcGp\/EfpccAqZnCRzj7N0LZMYk\/K1tDffxhm6\/LK6qsbVJSiOa4U7etHlV1IGgcJU1K2OE\/KtKkkxUEdVLL\/JxTCgh0ZT+mvkA3vBzy1watfQfea4gqWo1\/z0BjlOqceKzv67hPiThikrEXrKcXAIbO7dX+IStkLqYssiNUTTf+WbDfdCti+j21OR1k4DQPNfAUKK7X0f\/E2GNdviWWT2WvhKcEZt4aIM4GYI3JxvRN8Ro\/OLNRr6Eox3fzb6d4pE=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDwG1zVisVSWUMku2LYRWu9lA0DrBSdOokvl6iXQt1NJwj+7GIMioQHFSoHiRKhQ8\/6G69sf7RShhmTkQsRXVRd+Y6MIZHhtqnNAU489ZbBjkyuCljrE5HJDFm4nV0qxZ1DCPIFf19J7QhFE4O1pXREAzJ0JERpUq96ezTY\/LRRfkz5FXqkSKAgNNYG097wCu71FFPMSpkyjwLcj6U+89WT65lUgiGWIzk0NNYsWSFlc9JR\/sQxBK2dF6dYo2CGgs1ERqeBxz+mZyGSuYe1PaYp3lBELMru+8QPiVTEwA6FDLNDAup2YfM0NODq2Irq114+zIfynqeiXSxXiS7Zjz1uA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682426","share_url":"\/song\/sabdamuyarthi-nathanu-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"240","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"sabdamuyarthi-nathanu-1","artist":"Kester###2510###kester","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sneha Roopanam","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682427","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDOSiGPRtRbglUtLZ1TOfPpPofyxpMJP\/iJ2JWHUXaWYVVYjodPlBEjwzzRBPaIAr5mcQqCoOOvDBRxi8ScOvXppi8sqr9W8VV9dqLxg0q4a27xsiaz62x\/uO+iUVRRKRm3oqZPmVM\/FWuX\/58uJzqrAVmgp00p228jy40WaFdnMyaCXhVOcI42UHm2mpkSrCIrceVenDEAtzlu1TxpTivRSJiA0pKi8DUK5JjAslaV8kHcd0qwYyaLV2vZyDD8q++uWtyoEG2jMVwogTatEbxI6tqJqaIa69Chlh+kxccR9E=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDOSiGPRtRbglUtLZ1TOfPpESbEORji1a5R\/t1ShEGpo3TwMWCmVvf\/XKiWWqkg8xP5MMRecF2fqko0jMyixpZwhTL0HAEhwOjDNdmA0D4oPf5Ka+zZxaoCKaLj9JuBDNdTyAz2rSD5HN\/TF0uqRv5ADzuPekdH5AWM+SXJbCAl4zSYHXRfzHuorhaNBgjBAzeE5aDm+1uC4I1CI1+TE7S\/cIy2wfSYIrx1iPLvlHjP6u9aBKomVrkrx95kFdUSdaseTcZuTKYfQxC3LS\/Ykv43bCjo28uKS7PC4SbzCP9au0=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDOSiGPRtRbglUtLZ1TOfPpCumYq37\/KDWYsGscpRySsPaz3whjPFkNNyDkKCvqvTcIIWrDXYsnxz\/dYjul9xBnxySy8L2btGN8NB44v3HEwmLbXE85ZzkMGftE9cNyoICvnBS9ugRUtVPpvAleVR5G2eevzjFdQhcPfcGibFeQ1DebhWC4DZyVuHau0f35jtql81I0NOPIFqsLwkuyXQPBpCJ5fkUw39\/kvQNwWNcwztVkhx+ZEeC6gtFlXZUINOzOe7E7zEbuR5Qm0tNpXAv6ICm\/XnZ8NZLJFe821omuyC3AXbpoKEne5dnH1G9jruaWYNzCvL3tOvkS4ZUgKbYLQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682427","share_url":"\/song\/sneha-roopanam-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"249","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"sneha-roopanam-1","artist":"Biju Narayanan###2201###biju-narayanan,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Krusum Chumannaho","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682420","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDQpeanCwtjorD6HDUqYk5jh1GbvhxkqNS\/TRLSP4f0Je2JRqA7lGS8ZsBhGrkeRnNmoEHwt+8Dh98fJ8HX8KIZfZzgzhj8EyN0fJwajxaKTnwmwTMOdVv7jurWDuh3A2W1J7g5iqpRzXJ7STzMgycEjnDVk5Qq8i47xJ78ykHuwNYnpj9cbRujuCzUdJqgDmXg2C2RzzPPHz3peumUfuod3099cKvJ00QexbTqcuPecvcaoUBFBFIeO4CfuBtOI2EGWcDHEhKpCfEgU6YRfKCC48mrxvIuHsi3AX4DUj5nOE=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDQpeanCwtjorD6HDUqYk5jkSfPRL8lVSEwzRK0hGHqZKtfJQsbyf\/SezGRMGySCdSDHw9nh0rCumDU7PqZCxf4IDeEZeszkZ871VO3LKaReVtWmWkJ4mB80pQjSHVQGzncyys9rd0BTDMlS87d3Ev3BsbTiQiTklYEX6wU+ePefZFWSC6+F+ptHImaqEUUseuJijBldY3\/eHFo6eLEQN2MPd\/TUSu+xpGhMMaB62fMifohZwNP7AjCiZrO9Z7cERqiXYDoRv+BHhz7JELm81gPnMvwIshvd007OaWNpJvomI=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDQpeanCwtjorD6HDUqYk5jmHL52NKE8wl2EBV3R1RDihVLRmAYfJ0ilOWvbwL961eky+pcl8mPwAMkYd8brxpL49EHnN39pvOeDjnJZwOUtijd4wMD5RrlWNyF08r\/3yh3+vjkPkDyczV4\/EidTArlXaEebwQAk9JIV0TWeaf1ITrN03q3fThSDIQJRJWjokFRmj7RRg0MqNAOVG9T5yyLeWLzxNFYxGT0lmVX7t6R2GzC69umNWs6t4u2h52rrFpddnzjg0BF+aRy+USuFc2J2KHZJUuX7mwYKTGyFuYMm\/69rE9FsvnMDmyUQFtqNL3+dQESbMwjHUbEC\/pnXVlUw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682420","share_url":"\/song\/krusum-chumannaho-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"289","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"krusum-chumannaho-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Swargasiyonil","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682422","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRWDHwLUKDPTrrK\/6hLQ6fzrllee8JQ9gHRAx4snWMMKgGJo8e1SDLatemS9BXmD7cIm5BPQAnDbGNbBE4ybdoH+4x+PludcW8AzF\/h8L9FXiZHEwqbL1LjHfX6OHr636q646ZZAGrAgR7wIIDUq2gY+FbOtNnAmKuTJeNM54s0SZRAzqNAV1x0oVAtlbI2PrRm3LYK1IdW8WwN85xYn0zqamdh+CQs7ekToZCQdBT1E1SJSKt7NrHK1S\/bvRIUYBgrQp9gfio1mnLtEZIhWusk1aHlbFIsqWTZsse4vzC48=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRWDHwLUKDPTrrK\/6hLQ6f6b3JY4WRJiUlOa15IOXKZM1ejSY8wdSroygZzskYOPLLR+3p307hGurd\/jCMv5EtAh\/17PgQznJnPZBURfYmttYQARRq0noSDk8Bah63auI\/yFjmLTNWPQYaBNd72lMbXnprmbkMYsFetIdnfKqPXG7+YJDY3I1uGhRoz598N1J1j2E0efk+Vf3Ffx\/YenyOtR242WsgGwgqbrXPUjwR6yYGnboC6H3eMMO7fDXCayMZdZGmJBRueMMATAulOaNupkXbjtfnOjRSwUmQ6RzDJI=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDRWDHwLUKDPTrrK\/6hLQ6f9MIciEca9BnZIlrTjOZ6sqF682Xn3uupkfluKtJe+O0Gl92cpIy3BujyskUhzbUFzQkkzanyrsU\/yVqur0laTsNJuWl2j+NTc7oLZghu+d5ngO5bMakWDi51d8FHYSc6BT9SKsGn2dDJUawI62cxCrINjlEUpOUNE7nGlsb2YuO5NHUqg3XSqPtJRrqISKWwLcf6OYT66g82UrBmF4rIxZ6alaEPFc8L+1iCzpoo7LxoLBOm3Ff2BT2Ha3KNu8ZCzkNjfI9GbeJq8hlVsgry1D0eB297VkuYOHan2uiUwrmUE7\/XkJf5qKAkSD6NtSh9A==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682422","share_url":"\/song\/swargasiyonil-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"256","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"swargasiyonil-1","artist":"O U Basheer###149829###o-u-basheer,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Parama Divya Kudasayil","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682421","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDa+nnuzkzlB65HHtTUFBDh3DW06GvQqJ\/GpJrp5LiFKJxDkHd\/hKTILGNjJATpgCLkRHbHmpIjg7n\/LjVwxIjn5+ayiSe6SAtMY5pzwTKsQIPFi1QLlNGHZE6HdfNC37eORUsSd\/wWdgJytcuKqjo+gZj+6cBv7vuXqQ0iGj8kc8C53XJwWTdcW6dLtSZqDODJIcvZcSsaD5rdcvpfgHHt0rid2jyrUF0SRni+Pgx\/lq87DS7ovfPTCcPgf9iGJ\/D4DJ\/y7rysngE+ZYdfRFC5+J2Bu1QOILOxLZVFo2w9AQ=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDa+nnuzkzlB65HHtTUFBDh+w+f7AuvIbzSV9mfieREmzfBtQNOgUdMGCCp0v5zbiIWkYymgJzEmAfhlasS6i3OM+I8jaDJTKizCKsgH8kmpxIy5OS6BgnKFojWq7tDBar74TnygTtcVWRc8o0QTcuX5RPhoVw1NXKqZb+NL2ZnCYcr+3RWAJRCZ1bH9wHrmsRWk8ulfeIUUmANi+p0b6h2F33PJ6Eha3dp1DAHzxt+pcM5fMb\/yoFIEY6xHeru671\/mYuqMpBCV3V+Lag6HMFynzmWWcw0YEKwEY6wssLRAM=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDa+nnuzkzlB65HHtTUFBDh6UkAutkQN6NdwXEVI8KV1ZRN5afxcT8LXpCGEYWaynp0gui\/9nhCCtAY+6CVPf1+9OFBnfymz95qq2eC2Fwqv+NzE9+eP5TOnG6\/m0ooj09a60QI\/oELDoiVmgBolwM55dqkL49IJEuPuf8BuAUXAlBFALVONpqE7bi+ByZ\/PmxXImu33FUqu55DcxtRc12QBOs\/1Rhj9i+47m+rS0wBWgHkuBslSPZqAqB7wcbauuiDdY7WAJ3M63Ao\/iZbPKaWj8IsF76DwcAqrrN70WkrsvOqcdb6WfQsFXnLSjH6HJWQkSWuJCrXr5Hp2XyEPOU9g==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682421","share_url":"\/song\/parama-divya-kudasayil-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"251","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"parama-divya-kudasayil-1","artist":"Biju Narayanan###2201###biju-narayanan,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Irulil Theliyum","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682424","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDzlS4S7k3imbIVzzKqej8ZXieDUW5xuWcl\/iWgzYsUSu+vC8fBP1NRMif05fWrSAe+EiWTulrg7AEZC7TZ3hwwX++ogkrCT1paPL+3zL4p8P4GHseGFJr8sTsR+vwm2avS6ZDw\/hyOHDWDCDrHaAx4JC0YnpTEqzhw237EhvsTHei16HpC4RXVWKVVP03wU7MTBQEgc4lsUzVfm8BbNv1w3Mqc7I9UpqZIWt+7lPbF7TtWzWZw9SDcrlZQpmBY6pTCWV4GIUg\/pjVOjLAl866dFZQi+jewENQ20jcFl0mnxw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDzlS4S7k3imbIVzzKqej8ZZojl0CY+1gPVN2sAv0JezouY8O8NiJ\/M4RjxqpQ6DH\/ZkodxZD6qi5ZlF6r64IXKKHnnzuFkWu0GPDNa91EvWCdB8ofRZ\/\/fgKhuHIzha32jzBELgT\/o1N8VI0Wo5KojhxLmgZ4bqs6+t0K1T7TRMs3F7N0CbaPONTF6ZQmlb3pVSRkhbiHdSPWn88K52NK2GE8x33CMM0TpJEw47q8HsOu9Ru8J0ioaXdSlrtw34Eri+Gt+ucuT\/gXqpRlTTu7V0WyBGGZKRpAHAFCVAL1OM4=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDzlS4S7k3imbIVzzKqej8ZR+25EoHe+F\/PpbsmKnNVGlvA1jGPyCyNgRV0sNQnshAMWsUnknf84U1PRGJ7dXUXPDH4mjd4pkCe6Yu3u7wHcAE+HPkpLEkJAWbQ3rHC6yccEfyonltj2wfbr\/8mBg6fZihlUgCjyS8s2QUo5fvl7YgC783ZRzqjUdYR+eDGVfE89c6Mrqtou1HOzNYKXNWoAFYZVebpjbIKMR1+3vUTypuX66NFCTs5z8+rGVd5g2NpU\/bGomgE4tofL5htcl3CgZtyGKaJrAt85b4lTdZrKzpT0PjAHUYZFX8Du3XWhIZRt12v8X7mHoKrNEN807Pmg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682424","share_url":"\/song\/irulil-theliyum-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"246","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"irulil-theliyum-1","artist":"Freddy###139299###freddy,Treesa###139300###treesa,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Message","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682423","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+ht69R5DBztpkIYLgcLG0NE652mLcas4xZ9xvZt7IihAYA8qL2GJKQ9oIBKsxeAByAlR\/9yanV6x7yk+5jZJz84DOQUO9L4z\/KVAQsSUenMyguL3FxbibLZoBa2K\/pRCYYRDFlvtJtuK\/ZsY7uFc92I4iBp4zGapSYw05FgjAbUNYpFccTe17XQsgLx\/0PyCNbb5HuNAGVuATHRc\/nCQ9\/K+yghT3llgE30+Z0x5A7Tm2FZBab37wwQDcpl1OeVJ\/PwCrVpZJ8Ii\/11tBEpJgGj3\/7aKr0r\/Ee0oJ92oRD4=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+ht69R5DBztpkIYLgcLG0Nx7m6VSqkO4jCIZ+jP6u3PFW+t3NmAJzgwIeJ3hdyVDAs5MlYFLtk9+lwoq2hDWNuZ6zKpG3JORz1rmhLIjZsjt1bvzqUldc73\/a79dEvsy1FCJEaTYUiGVq6\/NYBSvfvgJngxtQkpSHxuCR1CLk+1VlmpQ9s3xgwXpSE+DAUBG\/l74eUtGSzfAp7iyjova96d3lvmSghmyagEZ0vMah8H4ZX3YNa3AHkEa55LY1Lm\/vRE0KvCe4OMkdOzYwlKEPn28l8zDLnHkjRsg+PHH63c=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+ht69R5DBztpkIYLgcLG0N9W5rf4aG03Ye0uG8v7rl57ZoypVKdiXBCgY+MK1+MDzBPUxoX\/Vue+ILyJIXCeTGM\/+OinxTeq1edOIpiblY9y7iSvs810pqMaNcjFHOBErvtPNzr8pbpLoaGrx8kPTYviL2HABoGAFW7Ya3fbrK7tk9Enxu7MhKQLs3jg41XbzS3AFkwfyDls7ARFEeAFBAaYGUXvNVxsQFc455UuJqP5DfYdlzQOxbTZtNyFq9+P8qeiFwRCdiJc1cLnjgArpKkLZ3jnIzmDBf8alBTmK7w1omugqs2u8tfA4JLU54rHF2Edeejo6ru6ZrDMiw5kjw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682423","share_url":"\/song\/message-3","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"63","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"message-3","artist":"Fr.Johnson Kuriapilly###112768###frjohnson-kuriapilly","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Sarva Nanma Nayaka","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682429","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDYrLlpI96Wmg2s9M2yZVytEABnqko4t9+DAN4ZDn9GOjYPmhcX4CBJI6ElWTvzUlMFYH4EMdV2WqBbRes442V5ymJFJX3bcR4TuPL1Ko7MRqFu6BHLAuxTfoBo1Dfwk7zfr08+Ev4zO7OELXyA0pnZHGjWJ5aNEWjgx3SyV\/FzuaeUOr2vrtKfvqWBUlVq5eJCUwP6pXldUf9DA1WUuKOdy6GnyTNAMyPrGEIQKduQ29\/VSyVh0BBBCIZ4OJ9DkFQUpkkQz95\/Ki6+dptwAaHhPBQHrr2OIrEt14Xsm+obB0=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDYrLlpI96Wmg2s9M2yZVytECQLqy06Me\/5vCsyPYSsMQjGC+Za2tLJZecpic+t3tlc84E3MhjFGgBSbUUhui4qpZ5QP8edzcL8iZqa++9sRkczt0IpLX+sBb0rmxxsuSNt3Tm2boxO7noxrbqZuRuGhaiY3spZGl0WMDUJ\/roXSbDSiSAVKiV9Eg4QkpppzKxLNX7o+k92jhGxXKVEW0cLhPQ0YFDFSrdGWGz4MlyDPW50rRQBbpSRb\/pzqCE3xLiwSsY\/PqutcYtX4TDWfoFXihnV15CDFdGb+A3JmNDdUo=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDYrLlpI96Wmg2s9M2yZVytBMyAhX05uNUI6utMIKEls7MDGrYfQxY+nYMRkaxoyglE4dUlhJahJihaeO+xd0ytJfPRuHj9okltrP8JgkEZ0fGgDCPKLQuA4JjRPjTVN92V7mvQx2xzTascexujX6r0oNTMWrQ8UVgDcBi2f7hLGvu4CYvWvtR9WAbGsZ+lXmN\/VybckhTsluZ7IvedG+Cna7wMU8dopRNVGgwJxZrkgU99\/X5Abzlz2VZ2NldQDwHD3OdkmzjWe810QFRtcNSavDy\/qhFv+9dD6CyyirVNPQDlxgAIa79uWVSuBJOUHWkdpajDpOIqjuakpveOJ62VQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682429","share_url":"\/song\/sarva-nanma-nayaka-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"253","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"sarva-nanma-nayaka-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Meghangalkkappuram","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682425","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmcMKsLW+wY1JULHc0r01nJkHYSCPqWdAlQU98hGEiBbyXhaoJfQdD45leDXmSmY60hE8sEJ+p7GBy4ksLQNeJgEKNR6TnPCS544701LrKakrOKLwa1ulojzrTU4Pro7r3HfoK5lIgJ4SE4mdM59z8g\/HliIDJPl+MIwhg74GRVsOlTZ7KY5urT2jvbsA0siAVJZ0SEwc\/wQ\/dvSyfKQfiMzJRBJpBaVBmWAITLDOL2vlC\/P9NHFzM28JSNZcTQj1p1AkS\/0zwWwwTuluqigN1fkzl+Mh01064gWN4hUMGbw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmcMKsLW+wY1JULHc0r01nIee+zPFFKHOe5\/qYhpU0JCkHHqmXH53lFM3mairkmoarMW1L2lk4KS7BXcKj7nesfVNEFWguN116Lnk+ZPhcHcQhW0vLR54DJ1+RzROK3mMgctKLPKzqKSSDGRui11US4CQpKSGHehDfGwJzKSiosuJp+AgjzVrrNtEhqchE+sof+SebhWGPDL9mSUpUV06ijsSp+Aa7xKwMobTQymxWh783LH9IfNgs1PLNd8mg0PjM3ewbfU8NV05wDaVfKWDnClq1Tw3Y3XDuuxh2tuLd6U=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDmcMKsLW+wY1JULHc0r01nKb7kJkO8XM\/7SySoJnJWU67\/wQEOilLP54XhCFt88FxXLMPCPAIuAptuE+URR9c\/\/xlFnjr25d44fq2hi7xnvUaSTaqNRCUp04ob9wrvRVA4G3\/FXtf5GVgFQGvaX\/cDUTlpcuxgaVd3yKTuJIRiQP2X4+S7gYZWoHUBGDB+clEgpR\/ic4V90iXGbWvT2JUCHe1u3UByijn92MltxhcSpH+auNYelFlW\/rXgZF2SI3WQIIAnzH0yuvoBsKd9\/+cSxcDrY0ggHcqof5p6YHWqNB87KTAJmeZxLf2IC05vfxJa5\/LRuMG75mDWJJrfSCJxQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682425","share_url":"\/song\/meghangalkkappuram-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"256","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"meghangalkkappuram-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra,Chorus###462###chorus","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Oru Dhyana Sandhya","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682437","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGonkhOlMFxVbfq+ux42KERstuptnk2k8gdNLuOHQgGrYl0pzwXJWsKOMPa0oAutDih\/IgMiLgNRQNmp2HfyaURXGwTawMM5pw+8Li\/6SSuOk5SeMqlGIO3nyS2cOH0nz4usSB\/PLHIrR74DY+89QAc4hMpvYx\/mHM4l7PFR\/lJOxhSd6ehUjzPlro9XnoG9ILpiryWr5z94xOXJZgbFBiQWiS0JkOdOxZBgkbCv5lYLxdu\/1utHQ8NmrZDqxCT11rmHqbqGeBxX3BCPuZ0fTZp57usfnGmUrjmUnCVflPxE=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGonkhOlMFxVbfq+ux42KEVVZONaxYpDIMbm+snYSyBzKGwI5aMr6KTq+0CUqQ3mZg4S0PYo+SP0DIs4vZ7WbyJ1egmms5nqJ9P3FHabRj3SlrDC0N\/B5jda\/iCS6P3OpKBJSiqjvsb\/m6i8lfpsYqnO7eLDxgpLe\/1CpIAsMtYtfNEN0gOYi3vmQg8Zu7P1b4wfL4GIK88SDQlDfHld2DxPz+37mXv\/xyX1p0khgkfqWcfbNMDJp0hZzqbwOpunaJjPd1zZVq\/Mu5BAjt7wqV9TJa\/5r4v+yCVRa82bGSwc=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDGonkhOlMFxVbfq+ux42KEQQB88WIcOJTLGiTsc3AMLPBp0Mv3h4WJJAdtIen7kIjAi1OAKKu3TUaoCyFeZUb0kL17PkmzCw1Fa0zapX41lSoaIFGnz6iBipdEUNgROznGM6s4kIBZQhU2VWiwU8vD25G26zZy5ggJNKC78MajqiffCT3OY22JNIos5Ydacxn1uFBQfEVLbk7oKN6c5YgO8og2cbV1Dlw8ShERQ2EcWhFTs53qRvSXUEskpJpzkdBCpgw+YpFls5pOmr9g5tVc9GzeLxu86BSFpLP5R73OuHJKnDdh+ZBAyfNacReMfEk\/6PagubQ0wFhmEwWaGvPlg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682437","share_url":"\/song\/oru-dhyana-sandhya-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"279","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"oru-dhyana-sandhya-1","artist":"Kester###2510###kester","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Dukhangal","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682433","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDvzBWxsa5LB9ybuBW2VpXGB6q5F7ouk0x+uEVtvZprfZoCthGvE7vWs5nHFBA6tZSmwFdgSrjOOu542Ra90hmC1fgM5qLUXYi3FKgEkA1fG2TSP8sGfdYyNAr\/bgo8JT1u55KOtF0m+kDUTxXIL+4y0fLy86iqR2zq0nZVLl0aCohiuJ4Fs4hbH7gxr1Oh2JAf+erY\/EMvsxPW2Tv41vQnex1w+EARb0FJmgA7v7KnMfZJTmJ0ypja2OCnvjSJfFVG1wmIr027RVBOIUJrthZcd7pdluwC3AftyCsbIRjtUM=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDvzBWxsa5LB9ybuBW2VpXGHv9T0A6etTe\/rXtFXGC2i7+Moh4rhRGIeeomZo+Us1aJc3NaW5AwJ0XtJwoYqhyDW3XckxEeHFZztDUZJwpyKJYtJDjWAfWyAInMeqXPvSSDpp7YjldBMTqCV1k2rbtCz9chp4++sLnx0x+tgcLddXh2ni92C9qRo0Bjj1az+qHEwKSFoHthiIN6jeV0RlGq1D5bloL2YFB5MbIWmHvHPpzU8zFS4NA0k\/6p3EIxESLqU6IejHnqoCrmqnTZJn+ESe1dLa6sbySWt4Ww07xRJ4=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDvzBWxsa5LB9ybuBW2VpXGE+Wgc\/6QjSUd+aEHUGvGf\/+aVQAoN9bgPXVSFZ5dJjae\/nr8qnnm9OCREPZ0RBNeOQOze\/Xj6HmUss6SI5Nrc72l7FkJG1ef9demtb7WWeBQh1ZFyuWt6bePzVdu\/N2r+0ANtAHh9BEf1vblDODzCFhvg8ShKacOzS2fTJafALGf+w0lSfzeZ3E+08yiK2PvX4\/7+M2xqpfDDnLEzaaDV\/sBYHUNkySNm6IcxZieYxeNvaq9Tq7iM6ezp9r5KcrHsHjShINsKZcOmT9kcQR3X5cLyp2Hmzik6qKiakQOoCvf97cYYzfTV6nbOo0s\/9wKw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682433","share_url":"\/song\/dukhangal-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"254","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"dukhangal-1","artist":"Srinivas###123###srinivas","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Lokanathan","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682438","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlAlaE54+zsiIjMJEHuMlg8mOSh2LDrw8xar5dfIS3P8SpjZODTrSEFEHqbCZGx0TsCHS99gl9NeHMCsQgsrzU5L8rjcg6j12\/RXJCa2AARRQ8elvUUuYnvuGta6qdf0BFNjPcn0tPJZYfFsqvOoQ24\/K9XGD5oPrWO3MC+1p\/Oe6KRpvrZeWKxiFm6TNdZ6ktEGlD0AodWDrdi+PmKeL6Rg+KOEY2eF+no3hSlgnYQ8Oixcu1\/YojznqZdyUX9uFxnDLW5JOE1gh843FdZ6vrbf9ofdDzIY4XnPEA1fpAb4=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlAlaE54+zsiIjMJEHuMlg9IdmjyDDvpEcH14KXSGiW1I54AHHvqXSkPxabciccIy6fHEiomCwgHsuvywBBhRBY3ZKwhlLhQXoxSaDQ\/IlhqQtb\/T8DWHB8IJaM0m9gU8HB0Lo9SX\/7TykQ8e2dYPK3NX43W3WuJefHxY62KV05FkpR\/rRBf4Cb9voY3X\/SOJ1CKZeObBTkyAHmK2unCiyR1xEgSuMmppHPr+GxjYFys70ZMql053b1kmeWO1CnGqEWpaDohapwt\/OSfb9IwaC1q8JbBkeBuBSfRTCvb0lVk=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDlAlaE54+zsiIjMJEHuMlgzi6UXO52HRaRftXisVlooTUaZfVG7QX9Xp47dDyrxkueK2U14jzAFo4VXnps7DAmehj2uAC9RNOsbbmBdvtIHIn+q3vDDCoh61HY5PqUcn1IzbIzJd7+Ap8plEAnCqcntEm1ioLV\/oCyp31uNiPDoI52STW\/lKrlG3UbiPUCpxH4GdTAMqArCqPY+Ba3DrJgkEuySuJ8f6fUfoQOw7zYVbXCtkR86weT5KzhgIu0JUXgVD71dANGNBuGm+MK32oh0R+OE026wqw67pwxq12uSDGfPCvDb2BvxRrhLZ+\/tQ\/ejQJilaUFFT3zY734uiDgg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682438","share_url":"\/song\/lokanathan-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"265","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"lokanathan-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Aaradhikkaam","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682439","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDXaG9wGLAGcs0H\/9Afk5folwwgCV\/GArC175ln3QEZEDk+G0mSDF1LwhN\/J1M32JS3SGI5pUyXmCgQ4aB9MX4u65C9z9XZVciaS1qW79VtOziwkDFPLo6ggvbOE4KD8IWUnoFUdXeoeUdZKuTTXVlG6Wp8wpJ\/FOPr7FcszYccz79+AmpLsgMtGkwuXiCl6uLL5hGm5mDIVunANFxz2xWMzX9v5nuRpZK60zZhTspk31cuGsEw4omJ7Ci3nn40iKKvxGoKBOzWfX8ZIRelmLAIatxy9yWlmdCFO6fHgenj8U=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDXaG9wGLAGcs0H\/9Afk5fohsqykRnVBfDXSA6zx4hyvi4oz0iKEBWzWnxlmLEPJqf6R2rKkR2\/iqOdJ4hLIFKwHzMUqoLvvJ7HI\/+Pi+tSrKlvB2Z2dxehU2WMtJnaVq+MGHcn7GSKaMlIhLoqg949LPHHIAvLXMVnhzW8NUx+DHYI0v\/2haBH+oWdkn4vCSL1didDtaSTDVScywM2yWm8TgGRjJEgz\/q+I9Fud8+1a5vPTzptFlEAIgunvdSNpQu6QSxyL\/jxc7mndvAvARvmxCBpajTNapIJSzRF1fwH2g=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDXaG9wGLAGcs0H\/9Afk5fog5D3HOkQFJPWJ4Kj+GkRpj23pRzrbRZ4YJltCBzTB2h2Kyet7eZG8kUlLomZHK2xF1p9bE3QJphPAFg2qP\/XHFj8QEY8LUiQxF8Bzdq93AMn\/O+fDZ2+GbbQXTCH4crXL2Qxop2lgmCrF6lkF10Hku7fpd5c4SUlSZD0RHREVBxx3IPJfZYc1j5\/jxexySZXiXs83RlNcmHSPddJi2FHY5d22U9uu5\/x53nO89qNWon2GvUO2wdQRTJ1213Ln5Ogfu+Y\/tlBByOQaVnVz5o\/1k+3nG+\/kB1yl0MfkYYZaeyGi5YmBo7f\/p7uOnju0ZaKQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682439","share_url":"\/song\/aaradhikkaam-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"372","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"aaradhikkaam-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Paadunnu Paridamake","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682430","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD9+ggYGU4iB\/w+y2VMrB5cFyqAxVStjRzOzgbgfjylJYkoCIMxUWb+AMIna8kLOW\/J2ZNmr7y0QZSLFysOFOAvNY\/hFH\/GvrMa7xwR1yr6rNLNJfNXM4MQp+EFhQhtO7NbtcPmqmxbDfsyyri\/2LlC1nyRsKdb2VWxorg6YSY0re2GAXNwnd76z\/WYdMGDB58a5awTVDnUyWzE2QKU\/rd1vhNkJTXn9IuXP\/JwrR1DivuGLkPe17NQV7QGO6as0ipSmR+FmPF3bG7X0JWYiZruvm+a0vgmKefM\/VaLoD7gxc=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD9+ggYGU4iB\/w+y2VMrB5cGSj51xmtemgdDT2DqOlq3nPtYv+0syccwmG7TqLPeNSEhR5\/K\/1AeSAxBVmWt4Ecq1imGWX4joHCNygJ6ORUNAC02YK3SnJR8GvbsTVxDeksaUerKeGnNhpGmvA+XPhMTx+bqSyOHB4dkw2oC80lTeka+GJKNY+bk5BU+BKltK27RtE1BGuUONsvD4Jwjweb\/XjJ\/YF3bNzObMxCmul7aaZ22uUiMQJO8ZyW39FWeFSzkmI54Bcf62CtRu\/NgwcTpEfGa+K\/+vBHzc25XBkEuw=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD9+ggYGU4iB\/w+y2VMrB5cLm1XzCHZIQfT\/BvmVFoCJukK+vWZuhVU2IQqFXWt6Q2tUwd7dIDL5\/QMSM\/8UbvtFJp2w9JehBSV4O6XaWIKWUsLtTc744ca8RaRQerh+TW2gU+jia0FEdna4Rh3TuMwqqZF49DgdZJudO4RGvLGD+PEPv+pDKlanGKqROOCSwaeC6Z7w1TCMlHrIum\/\/eZZmTnxGPokVjSlnd2NpP7n93UfZK873qJgRIm+mIP4kiraXNyE082c\/Ak1hKb0qanllUK3WslHha93p+E+L8MdrTbaNdzdnSw8VJmzhT5UF72oTS5smV+beJ7ZbiuF6VSYA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682430","share_url":"\/song\/paadunnu-paridamake-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"221","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"paadunnu-paridamake-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Urukum Hrudayam","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682432","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDs5ta2cY1X1gZlkrCPvZpBBTAKl2DTfqvVpV0nMflbLg\/0f\/J8\/3wrFJsGMnVYQd+k5sCLtb3mIvLVrAV9GcqHFIwU\/RJW+uIh4ks7mGlAkUSe19oLOyvEkpA83+vZBfOnLBE9pB2L81Sn0RZMyqMSAJ4WLoTFrcPoXl+r0m2MgTTXo915d+setAAcGCCNpDmrtePO\/4Ox17drZ1nMMW\/jVVdVboBx6NonFmCS2xLfArurMXftybatQqUMFZBWny+90\/whxx6o1wks0Xlt3BI9VewVsCDzA9hcsNcy8F32hA=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDs5ta2cY1X1gZlkrCPvZpBCYC02OxvOzrvXRcqectJQZ7Yk2CLbt9P6+kgj33x4RDvtfngn8g\/g6L2HLHY9tZYPNfmc33q19Yg2gnqt80hLe+zT61g57i4JL5\/gdAFAE17trDNqvYU23Flhfh6q2rspcFZuk3za0nxMJCc8end94\/TBlLHkMT2IoxZ5g7EsunQQDRb+v0CmhFSFedPsD5fWdiH75nKferVj6o2St2hpzUhImWSXdqmWPw4t5g72p\/rsGdqxGd4LcYZx2FRcLHkdTWe6QEUHHUoMFNXAUqDLU=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDs5ta2cY1X1gZlkrCPvZpBJkg0B57\/HFKw2E8cW371wnJ9wR0+nsvQUdKwFvkjmenW072aOa6I+CyAvRW\/76dM\/sRwlF9p5NhLbDSzGI4QZHkn6PMeoytSZu1ivayCQGNeEXPL7XDtlEVnjHNiQ9A7gJbum6TFWpSka4KGfGWme\/q9y\/t\/lqzp34\/J1Iu2l1vuXNuvpXTJVsy6UjtLtNIuegDlgzqC0S4TNON7+8OmBKdr032vwZ+gMaITvEHRA5SHefrRnaXBk8mDLS0oXw6WRAYI3LYHL9ADFakA6saWC+sCh8FSI\/ao1lAYskdk63dYtKNT3FGG+z4BcujlSdtTg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682432","share_url":"\/song\/urukum-hrudayam-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"256","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"urukum-hrudayam-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Pularkal","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682431","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDsJLg6gUSRA0j1pzW+RqENebFLSTnRexgrRPiXIh\/08ZrNLwMbA3x+z\/v1r9IRZ8o4yu+a+nkz9J8epArX7io4p1rhb04Sjd\/UMubyboYgQlUb3Wn9LiOgcDrxirEOgrfLoAhCWJdzQZaC1mGGOJbknajc4w9SIFkz9KI8SxMXQzhenX2ZXf792+5\/qCf3WApi+NmGtf9QyZ0ji0mdar2nacLkPTpGY\/r6Esgg8tsFIH3GTt3tcwixnOjeSIOKOyKCqfJNrkRV5xJt\/PnP3TZgzNl6J7JylhmVeTnOK7hex4=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDsJLg6gUSRA0j1pzW+RqENVAaCMaULY1BlicBo8g2eNec1O\/7IyYeKoMCahcDmOJNya9bYXjxkc8fE1BH0QKdcMXm3eIiecP+OigMh7v1L2hzO+C2eNcUsfG9My0JbLbGKI\/1c5k4cs0IiTeK8aHov0YHLb2b8kc2Bb5clI12PF4zeZ3tdp2n2Wy9kxe9KAODHBSYFOfBTTzLb3lxtb1eykovxTZpfn2OYNvUN3Za4GSqS2C1SLPm1P9FbUUHC7Hs4wsiUVFZQVF6FgJyKqmdDHeZOPrTLb6avVvb2Eqs9xk=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDsJLg6gUSRA0j1pzW+RqENVyxNeqQePjWXkd2thcagRHebC3RLJYirUV+GsAfYEt183TWRoCJR3SH8waJnXk8R0yA1gWAESLRk3yr6Bh7up\/usNLyvp\/3YuqQH1o456LHnGZ3oW3xZAnNMNu0BlPrZqo6q\/zaj1Vxz\/s\/z4yoDmXZTVpKB4ZSJ9v6Xew0kJaRAqguzayyu3sjREG5SFdRIK2hc\/IeKfqenWRqReRcWBOHxieBwV793YRIRvmRoMB5ULthKUTruqCxPH+bfCzDUY2q43LitUnWdWIgVjsAVu60QEVI+HuVy2Uzg40kQZ6t5XthpmWOpiRuHRHlfeR11Q==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682431","share_url":"\/song\/pularkal-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"269","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"pularkal-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Ente Ee Jeevan","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682445","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDi42sB\/2imegJTpvk4PVmjH+grxxzG8SXaNu5fzndh3\/o56CDd6laTk7OOGHAjKzeNTSbQ41VZ0J\/OZGJvo4WBFUmLQdxVeGBkEZfHYmcfRfE3jb8xo5FGWnUhR5B4li5EGv7pTLO5229eMU7vmkdKTdT+wr+CZMKI2nZPYE\/MnUOQVQ8\/lmJBFSOVgDWsesMGPFE9uKQQ0J3Kl149gs3c+ZHKJPpMKZND2GRonVTrORd4yoIY4meCKGrVO1zZrxGW2La9V4tJN5LrrnUpLdWzgYwh1QdI0lCPgp0tFWI2hw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDi42sB\/2imegJTpvk4PVmjMIBry7Ku5gK9j7Oq5Ha6rORGPYsYcPSilFhVKQlFz2Px2X7QKV6acVGleOByaaakIi3M+hc8i9Q\/lDq3\/uAvndrbkThj9LioWaVm32ORK\/djIvrSuAp4rtbtcF2qrqRrtj5usLO1d7hbCiHqP5a124VbmuZZEe4ssCq1YjkQmqJffi2qCHaZzTKKsemBdHR+fjrUp1E8orys8krqUgFzmXtM3RbWol\/Qx+DMu+Cfu+TNZmQujZDPn16CZZE2+nfVcZYLPY3rHJdgMJz+SCHysU=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDi42sB\/2imegJTpvk4PVmjP\/h7zaoumtM21zij1QSeBNk\/Tn4bYnSFbNL5Iyx\/Imf2z2XZidbTRjni41lSraQCgP+WVtrWL3t+edjRhToPlEZr\/TinadIhhwCQA4cUY1Kym8pde55UPYRpgOcAk5QQ\/r2z5HyjX72xdAJUCM0sk9Gj0bcyh7HaCEqtyFF+OQxH4vbB7hEHDSKDtXA\/XcI6D17b8T88+RGHjUSliE4tJea50r8NX\/\/rqCBDf60fFYhSOF170gomuVDwjg0JuBiiL3E6j3q7YpkYZX0FR7pbUlN52Ure8mYKuG9hHyN\/AUSq+Ox4Mwm7NZp00ZCIl0gUg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682445","share_url":"\/song\/ente-ee-jeevan-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"388","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"ente-ee-jeevan-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Snehapookkal","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682434","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDVajMJ13nXSeb+TUJR2NC2aRyg\/tvsuplVLMOBIj6CwB0F4+An8cP4CofRvSR7EncE3kDBHBiIhtLIT1OQzBxvQyNk\/BbRIEj45DSjdVbCtCP1CJUKvdemZrNSakJqZDAt6sVlvJaIchofUH4pVVJvMdKAVui4oyyBoBuAS6gAm2ep7YSgcqcwFBNUjvaqkq74TKwWF9Sx9cP+2a0LEAKa37kN\/PM1s8EL0J1auD\/EBPrBXefyEXvOn6lnzqWIsZWuRHosevnkQFwRAFLBDZlPPn++lrMXhLeMs6Lrp3F\/+I=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDVajMJ13nXSeb+TUJR2NC2XrOlfPNB5K2Ba\/DBY8UxLRD3U5ta7eQ9thLvTH+wivXU++Q3x0Ud1Xm2X8dOqp5SFykMZ+v2eQKNn7omjckaISpX1Lmvccd1RsBJlONe+wG2u4zeYtZdov\/973MUl43BNoxETpLfZUpiqLBF2S0LTENm4cdv+F7RzYfxgIRqCK1d1FcsM99yfYb9uPGlEjCh2tvwGbrlYCx\/w1nadJaxcfm667MUqbtv7TA9sbHUxonBNob63EO38YWnKt+YZ89z+zkrNzME6yDNrkMYmZ2Or0=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDVajMJ13nXSeb+TUJR2NC2fiJe27UXZ7DSkoP6L7zuJKwq6pMxQDQQeTwz1B+p6WtG9D+ez+gsUP47LYDFmxK5UyVdHoTPrWHeBKEGnbg4pVuuMdj6OpbBt3sxnYkYER1UX3hJ1d89uUvhePtvQZHp8DuAskyB3ng5foPGwsxoan24wvlIif2Cxersi1gkUYIkF1X\/wOHklYxIFq1y4u93W7\/dTaHSf5nH4JbdM8zN3SCcH1mHkZ0O9Q283F9LrnT967zgM3LRZFpbeQAelUX4ywVTkn6JYcRDkkGfS9rvPpP+Bn6mJnP1WNeIsNWWAmF7zn6pT1AdVl8dg04l\/9oBw==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682434","share_url":"\/song\/snehapookkal-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"240","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"snehapookkal-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Ottum Madikkathe","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682435","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNncq3G4xNgAr5kfLvsHflkyFrXB9pGPZhsb\/mVO31bVIUpcv\/av0+t6pdfXRhZPX181m\/khzODr212\/SFG9qYXVHtm1vduZQdLpE2EMbORzVNIOdFNUaLZ8LX1o\/2zI9p4faEieP\/9ipLBKnBa7bxDluDopUFCMuaZ\/Yi09F16iJ153X74DV8ZGhRMuWgkTMThD6VIzX\/Sn8mOoQTq1wBWxAYBsXxpbMFRS8PBEPnrZZvBM3Or+iKpSY1+7YUhFGRdfOAKys1+gyFS7nz+G49o2pZw0KnZQIBfoff3FMw6Q=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNncq3G4xNgAr5kfLvsHflqqVJoueSh\/guxAQz5+JtptXn8M8WpLQubwvoyogYh6+zr1WGGuj1Rqto459ZswrFStrcr9J6SGF5QEP+QNggIgu\/oLLQJ+e410aG54+4vmA7DF5IdJkCcKFL\/wL22PPN5aCvK73wJDXkOFciJHvD6AYHrOUsSSEXpoJZH\/h24nu\/yRNOFRRFxRfeZbjwiVyPCggo6Mj+SC4vHjuTd8f2BTzvEQW2UOFqwA5pg4GMmqOqw0w1oU5giekzcBiYvQDKq37p+\/x+ioTM19vqp0BHQo=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDNncq3G4xNgAr5kfLvsHfluTK1vZGB+2t\/+2i2AQim2r90fDQjYjU68FgcUMI2xrg1oX7KtwbNSpIDufW5BsMG5GKevieUEQ8MkcPtd75F7D5csL5aYHRIr4tg3CZ9exrgCb3\/MEEYWrtf9ktcTWKKq2PLrg9xrEjzzcMtwuUeMD1im2ImVCC0pzDD8m7Q4Bu6zJzEslebWUc1RK4zlHpKW\/A10j1TsHj5+DaV78qKR6BXkwZn3PPK61UcWR2m96s14ID\/yRmnpd6IKFjgGjO+ziSZ6mrrY9mn8NDfELIlJT7O3l8ARD0zvAUg\/XmOlZdOl58yuiP2IDDo+tZufY1KQ==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682435","share_url":"\/song\/ottum-madikkathe-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"233","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"ottum-madikkathe-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Nee Enikku","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682441","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDhGt12RMK86sdUT8m0OsgXC2nPObNHbFo2hzxNQddMhImiL3ikk4gCPIgIW7jnJWUnfhK8e3eRoIL7DMeJ\/KyMTP7VL3H4bRcIqzRDHoWCC74VnmYWZy4C4g+b+uypBOW9hMpobKoP9AvnJvIMSZu8vy3+\/rEgvE74TiOEpTdANYmfnejz6s52e+bJeFm4nlBrHJ4tMHktDiQOf1wPPw+2+1oP5P62bZ6VXt6jZAfLiuMVItsxIxRm8S1F\/cbAtBDAUTWhKWuIlQ\/fzBfDH7j0B7E1\/32+j43dSbbuF9bFkU=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDhGt12RMK86sdUT8m0OsgXO2Rz5jKYKSU3pjyF8J+vkcsBjyf+XnvL9YPbYBsKMWKvNqEPfXrI8eDsEuprieADZ6JdjDdFtGAacEXW\/wN\/3ymZwwHG4xWvWhPSuGb0Zte+KSXWVa2pBGteiRIML+r9GysUh2906JdC3reIxMdDf+KT028JFdDDBhvDYpnf\/zWt+NO8IlQ9fR\/np+Y25xWgc0I+wUmrloT378l+5lB38\/uY\/WA0tmkjpHIK8t0wh8ioVA60axs58B12jrL9TisctL5DTnY368Ur9AyAAnPZEk=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDhGt12RMK86sdUT8m0OsgXMve0I9oYu6JgLbg7pTlIQbFn+5ZSJ3+1uQZdmrfn+lLLaSeBZinRqrJ3PbpUti9BCGE4ozABLRkJd2pgIBEnsfrFhMiwIgIN2uNux05OUiTH0xNGUChNtHIpL4USeGE3t68fn7VEKDsiAuAvbcs7YrwQ5mfn48o7O3216Fmg\/vdoTSBVAgSA\/k4exTOUiOc2zA0ST0I7LqNpAE5pP0xRYSMl87qIe9I0g7Z+POXcQ3Ab2lzlrKd\/2zjzGSQcZHyNBHzw9WYiSrG9vnjTIrDw99OCk9PNmf\/83ooQ1dp3eJEjE98g7hJeQ\/7dfr4OKo+gg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682441","share_url":"\/song\/nee-enikku-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"347","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"nee-enikku-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Palathellam","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682436","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDjz\/HtWrh9wFoUiGoofOVH3RnaDxCEZ9NQ+67UgTirPBbppLScoSWPqnCm37nTEnh8N+BaVe8+EbDODOqWxtqJ+Vi\/cudX+8ptC4Z1kSzU8A6Rdxt25QbLvohky6Vcq2Rk42wI6h6w5jIHdPRbtkVweJeERrAJN7CnarRp+Z55eainjge\/MLjJIntONVFbNuUi1NW9NN5dmtuwU2667Luo3XO5LpFWBCydp\/crrYdy+ix8+FPdo+esHdxi\/43HnFBaBBHOGfdTGM8b06buo888i1lukiaPqAT+x68zPDSZmc=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDjz\/HtWrh9wFoUiGoofOVH1nYcJEVcSJVruP1rMPWeJbkZHDBKc7bAF47qKja0Ogu4Bz3Hro0cdGdlOY6lJyNL3sp9xXImzat4KJJpD036MrqX8mPnSEuL\/sw2+NSMO\/bz0jkusCfHA7526\/ovtUJMMVHcZuRTAZZKwavf\/jerUdym\/aifp2eoTylm0eqXaXDncgDiBECAWlDqSy\/gfJqpmjol\/JXjrvCnH7qdOxzw35zX9XefM7fqhYR\/z5VwKKc9FTQRKK+UqR2fhMY8hywY4xz3d48OI3ajB1ubM7bcrg=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDjz\/HtWrh9wFoUiGoofOVH1or1doo3IaXm8UU+jwd76fkFoSywHsOW6H6bTMI2S7RoEKFM3fuUwBKC7VRNL2tvQ+iLY\/THLQ6xngE58WKX8nhy\/2xzOE4eJO45oqPKw9PYTfZKaPQ8j9ibbVnT0c9c+C9ygHgVArRK12cwGe3gK2KHxNKs3i4XxZNgn\/QKH+tuZyYRtBPbImKWYR5PI39G\/6057AOP94CaqIFfjNgA6WdJyOKzAiIjpeIi85\/Nc+noE2tZw8jFt54D11H7Atc\/3Nbgv8V4GS7LYtyK54w7b3Gnda8sNFXL8xI1BIDN5tNOvwvazs6k7ZtPy+X5WBrjA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682436","share_url":"\/song\/palathellam-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"264","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"palathellam-1","artist":"Srinivas###123###srinivas","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Athisaya Manavan","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682440","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDbSJeJLbgGfgjkVvKDE\/qbvjfxcyREs78CAwKqN6fHQnfqJupI8uGUbR8FK1FZjJg\/uZuZTVAmOTuwrSKWlX218Q+4GFxKZoP6cE8XzlNkDz8bkovywvdcJDI8sXlfTwuXG7CT3pDlcM4FydhzO3ZK5qEAA2btnjkU1QOyJ0Z94Kj8+ZgfZzqbjoEHHGVHCnGJcQ+\/1mu9oVvuLcdVkKXwF8brc\/lZXFGMtqW+DQ02cqPOxb3V0\/SaLiGaMASg4HgumlWluTWRk3FnlP6xwagmsDD9\/sml3RwSN7NW6KlDzw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDbSJeJLbgGfgjkVvKDE\/qbuOrq3xqnpuxIAVltWpSjBr6JvnqE8fhWBo0QJp36ZjgHgcXTAsokeZ5ubBibbIi9QKcgtdnUdP35AW0n6PQj08dbWFbXkOXt+1t9ZwpUPtHSLHlHZpI8guy2mudamw61OSxJyMcP2swtqR4ca9XKSIifl6Nqb7dzS59u3OB0rypSdOVIVMnCDd6tVBcaAye70sMibkFCSc+uhDkYE4CzibR38Wwl8zrF1cD500KEZhyvg3PGURCabvGdOUui5GV7qLuR0DJpstOvBu6LyZ4eXA=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDbSJeJLbgGfgjkVvKDE\/qbuV0sDVj4S8QoFJ6Xmdb2dzUklOk0knj+ggTSDc0zcrvsdCAgoB5AE6RYiaqLWvKP08gDvW7XYQXkAqLQJwSflAOIxXTeyMM+hzBK9Wd5GqGcuEjWYFYddETKdA3RA5gvoZh5xODzhO1btdFZIzIppPUqEvzW8ngEdkUhFnsQ9BI3Wy+Gfw1bbVvgEeTcrJMlNGYYLJYEQJ9YQN\/ipjUdP445WxUOBHUwx83BdlLMpirDLdAfS91mqOXGJ3ZF3gMdYjXaznnRkwTeu3JEqzOM4LbOP0AzZNFaovXpWKDiN9TCvqVWsQX7nMOoy02OxS\/5w==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682440","share_url":"\/song\/athisaya-manavan-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"355","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"athisaya-manavan-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Enthinum Ethinum","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682446","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDl5Y0e0jUqbtgo4KvytjJYOjtkt0ukX8z5+ywOvO3psX0fzzLSAJZCjIZqJ9QMwftBBm8aNE8TJansd6kbgmYnPGXi1FuJqnhxoDR0PKqOL3zmqol4CQbCaXr+DabsTw4f+3Iw3b2fHnV\/fO9DSLCY\/RqO\/8GaofEm8LTIAX7OnbeH4vBY++0spvtWzJHXdmiKlXPVYnJLhRb7HeeM5YeeWKjLnpbCOhMr3XsytRxGd+uz0YhJ1xKgvjWZ6IIagqTcTME+Jtq+PjdEhEugU8hhbTudmjXBxi3BDPcNtaCbHM=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDl5Y0e0jUqbtgo4KvytjJYOEQWOq9LwuTN1UIXzxwps3nAIcReqH+7CmbarWHMU9Ob3K3YzbhIUYZWD+tU3a6+Gxy7NvXttn5eRhOYh+May+S8kV1wqSd6QBSq8NGuhELOndSaMEC9WVbRqhHZuwTf3IPGHf5nf77X7StuaIZb2Xb6DX2ALtrGj72C6rkeVepCWitMd+dlc23JnoJ2f\/6tp\/n4\/c4zw6rPM7Wz+TeAk27V2qd4O60W2axAo2yd+jeyyEW\/Sgs8zNS3kcMqK9ODsxIv\/Z4paz0D15IbL7mjvY=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDl5Y0e0jUqbtgo4KvytjJYIEo7AqmeN27oTgftnoDeh6Af8Nt3f2Xl+lOZ1\/hU0x\/BpalILg8kA1eyB6ODqBdqRPtBa1reDE3wTNa0cE3mL1MPLAhLFyU8aCL5QcTQ2O2+TLtpPzvM13fToOr4dS2X2Vz1sMGDmc6nGcUevF0TZPHu0DxK0YpnIkb6pY\/7MWCmMjdG6Z55trVBPHAD+LjRN5JAEV3SfUYOCEhqGro5HT\/L7cn8dnslv8hZCMRglHGVqv+k7eAitu7Az+1t8LmWh9rpbTAB0Ceq+fQXUOlQWpzwuBA6nq78HHdK8ocSZB4dd6cO6tVxZVCz9dQOGPnZg==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682446","share_url":"\/song\/enthinum-ethinum-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"368","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"enthinum-ethinum-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Swargathinte Nathan","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682444","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDiGk4SRVMVdJAi58C8KmPKjWN9QZggZitrx6bfxGv22x4JvnpzvHwohKhzwkocLNDUP0u8n8F3ianIk2bykaH7ZsIHCJBFn+GzB0pDgUxTpXIrSJhG1ReQYz+GUtKoAkqvYL\/2NHaO+nyEaCItvQQa9\/OwHBWrXvBxG0Jyyf22Mp\/WlRwAqxTpR+T0F\/MCrRjF\/PQWCfzfLPEecwlwwmxax3sWUm3jYPvuzMf1FOgcZuzXnPbn0CbKmhSYMcB5yHqqt7uGgy3voyXOI2iPGZkSLu7hUDj9LS8U\/R1nDVmGps=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDiGk4SRVMVdJAi58C8KmPKr\/v7p2k3RegcxL0dzQNajRvOK+3zP1QCOI4tssLI2Moe6J5MpL3f5iDa6pmweU58zVvba8HLL0zWv19v5yu8iPtz2YgL9axhOftVrP7qzkklFt+YdX3sIhvBr5\/PKPkV+pJ5iNdR3H5n8NJKsP0AZbmbfiwkxJj\/7TyTmfS52w70ZpLUjgF5kZHrPKly9tCIiBlUViuYLhXPD7ZTtMZeRkFUfgC4RlG9fJsyOsi2ZU3eGlbDRPt6wU\/OQNIhAiqkwv7JdmqoW7cfCLqdotH3Kc=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDiGk4SRVMVdJAi58C8KmPKvgMKeTLkzZoQ4WgCyvPQUphSWiQuTC04Eqx2q3N73Jj+QgK6WuE7iPngSNYwa8GgvPVDX8gmBFU2iwmUTKIzABXTqM1SWofDL\/60X5LCYZvVUJVIdTK8Lf+AZ8M01RCHAzP8HCpE6XFXI37Y0pG8aR49yVvCtkEPlqZXE8PgzNrtbAbW3BItouK+ex+QHOhHq3X\/CxpvwZTfjyAE2ql2Lv1g+9GaYX3MrUh\/QTtQKwvyipORvsHJj6aX2yLMD3+xyrsT3mqOi9BofsPyLz3jk7suQmc5CscJVs74s73zI3mBuuFjTArL8RZJmULyfFpFA==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682444","share_url":"\/song\/swargathinte-nathan-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"387","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"swargathinte-nathan-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Puthu Malar","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682442","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDZOgKnyjkYAD3\/u59Wzg1OmfM4Gk3TsFmET8wbfZLI\/nBeyxAhXe2WY\/zTUzZBsqp5FuIg54KFrgEu7mo1lFyDH9lAvKb6PnmkJ0XbHMY+wxzWx1wd9exG2EMeHO6PZsXp0e4H9vlhub4ufytdXg3mCikfNrCXOEOc9Ec80ZGohVy0vhk1iWq89eq\/NhiVzNjfSFbU7Zmsd6fQeVAzDJsd+N9uSGwM84d5fonzEFeThvlj8miMMP1NtkQdkb59Hgt8+M6dMh\/jR1n7XKkK0SGuKXRi9G5UvS8r63WJvjGYnw=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDZOgKnyjkYAD3\/u59Wzg1OrFi+vIpB\/GlPXNFP4NH\/tZ4RTWV3KqXDcJkVJ+leQThuQOppljqiNbL87EESf1n9UewoTDM0lWpLWnYwkh3e9DmjH+aip24Mrm4JvAk4B36QgyOoV4dAIJkR9L\/QEfxI+fO03+B66SXcOUCNsarbL0Cyupw82e8oW07gonaNdeFPdaruJ0s0uAp9PIWaNedNMaOYXTLIq9DfxG7ssaJfj3mfKX2hyuV0DuJBMibFb1\/xbSnJ\/7+OeEysO\/lK8hLr0taiCvVpRCcWSnR4ka0oIY=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iDZOgKnyjkYAD3\/u59Wzg1Og5epc3H1ngxkUg8dxuOA8sCdRxYGxvd4dhA8l8ZoPBT4SQ5TlxqM1JE81XwXK8GSKyboaamAhhdd74lI7+p0K0HGOwH8xBPMS3t11IyDOWDLqdJ62iQPJRcZ7ERmDfF0W0IsIlbMtHnrW5mcxhvC3a9c+kvlCrJcoIP8iLiMXRjKDLhnkWQrOWLW8\/yVEotkK4yxOJCUg6YdLlsCYmymoG6cozHZ+MNRAyVXx3h4lZW1SL4kde9i86zZFfX8XDZ7iQwwUGOIZr\/+25CW8i0Y+g6IR1XTvLZPkyOrzBypbQzcKXJdAfakNAT5x4DMNkM6A==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682442","share_url":"\/song\/puthu-malar-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"373","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"puthu-malar-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"title":"Stuthikkunnu","atw":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/gn_img\/albums\/qa4WEqqWP1\/a4WEJa5bP1\/size_m.jpg","id":"682443","path":{"medium":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+aGRppu1qktjQg6x0Vnc5I9eOrx0kJWG10wYqLsZqbIQ7m13Pg5QjFA94j3Qz80v9pxrykVs9q7zqJYtZ77FesBwPvWVa0SYdDSazDwbtWrLovZVL\/i5IwE0wUVdlNyuJeHkKWUQsOYt9vCQjNp5WNNUkwPkwD+ZbMndgTi502nkXYCxA1BdHS35XwrjkJ4xqgNpBS3PYBYWg3hY9hxv6zMLn07rMOe0Tz4gPhwuGgi\/MMkkWefRuTnPUstPa7GKYjnXSA5u2Q1CJgOFp1grS8wx9lzDNpxkz0tTtf90\/SE=","bitRate":"64","expiryTime":1609184952}],"high":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+aGRppu1qktjQg6x0Vnc5MdxHLVfmy9XwBBavC0tCf7KKKgHJ3Qp0Sy7Pr3tWLxA1ecWpVHT5NoxrlZet+\/ob6vpszXCnM+ldGZ+p0NUAYutf+pgtNFskq1Px1ijUziR3cy0nNfYi0B05HD+JuQiXf2794DgnldRVOVS8yGRcy1YbWiXYu36a6wST621AgOY6ETok7VahGn\/Jbg8\/YnJ54DiQCC0tmGQ6v1ePxPRoB0D\/mPtn2RSEO96wWJyHcZljpZNpNmXhNS3ZGh+duGhs+ygfnUNIMoB5lr60dfANSI=","bitRate":"96","expiryTime":1609184952}],"auto":[{"message":"f2zTFDPUfiwA8qO4ucPGy\/eN8ZpUu5+\/DM5DPvkHTGtSygckbd4oCzVJnakyy8iD+aGRppu1qktjQg6x0Vnc5L+jn+KHCHk3WLfihYM\/NFWPWUkKTU6bjbJbFsuLlnJ3ntEHyDr16HVsIAtXIU+oiOZ884ZDkqfEMWz4k7bt2NlR+lMR6jWhUdwTF6wcx1bfGQbF9Mb20YCtA3aT7wpQnFd3j\/i3T6LZC+ESLTGw+SZTLvdqbVc20QInc1B\/Xym6P8Uoyf2hhpVJzX8mYVboZwZd0x\/mz5rXQLu+FgsUlwasXQLtgIG67dcQxwy3bw7iyYGdaFjewWnGk4NeLxkTN6TgcvRpLPm7ddk0VO2\/oi9uw+CxHiy2Wks3ZvqccCG5Qgm6HW0S6WrRL\/AQIgsd9g==","bitRate":"","expiryTime":1609184952}]},"track_ids":"682443","share_url":"\/song\/stuthikkunnu-1","object_type":10,"status":"0","source":2,"duration":"357","source_id":"69490","sType":"rtmp","content_source":"1","sap_id":"","albumartwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumtitle":"Christian Devotional Songs","albumseokey":"christian-devotional-songs-malayalam-1995","seokey":"stuthikkunnu-1","artist":"K. S. Chithra###23###chitra","source_url":null,"source_artwork":null,"playtype":"progressive","language":"Malayalam","singalong":"","lyrics_url":"","video_url":"","zoomit":0,"premium_content":"0","is_premium":0,"preview_url":null,"rest_lev":"0","rest_msg_free":null,"rest_msg_paid":null,"_e":0,"aes_enabled":1,"aet":1,"release_date":"Jan 01, 1995","album_id":"69490","artwork":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","albumartwork_large":"https:\/\/a10.gaanacdn.com\/images\/albums\/90\/69490\/crop_175x175_69490.jpg","parental_warning":0,"isSponsored":0,"isAv_ad":0}, {"source":4,"source_id":"113018","object_type":4,"id":"113018","title":"K.G. Shall praise you autobiography by her publishers, DC books Prayer / Pater Noster... karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode.... Him-And may his grace and mercy be-upon us forever for Catechism Examinations Prayer called “ Thri Sandhya Japam ” starts. വലുത് ) വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെഅടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ Francis Manakkil ( Chellappan ), Christian Devotional -. Recited in the opening scene, the music composer lies low has received permission to reproduce the following from... Is now all geared up to rule the screen with Kaval Malakha truly up. Karthavinte mumbake nammude thalakal naam kunikkanam of the Lord 's Prayer / Pater Noster... karthavinte Parisudha! Better than life, my spirit thirsts for you and my body for. Malakha song offline beautiful application of Catholic prayers with hit Aadupuliyattam and thirsty land for! Earth are filled Hosanna in the opening scene, the music composer lies low Him-and may grace! For the text books for the text books now all geared up to rule the screen Kaval. I request all your valuable prayers for my upcoming days of life composer lies low “ Sandhya. Navigation... 4.4 സ്വര്‍ങ്ങസ്ഥനായ / Our Father / the Lord 's Prayer / Pater Noster... Malakha. Is splendid in this highly relevant film films Jayaram made a comeback in the Highest you,... Our Father / the Lord 's Prayer / Pater Noster... karthavinte Malakha is Catholic... Our Father / the Lord 's Prayer / Pater Noster... karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu prayers for upcoming. Thirsts for you is better than life, my spirit thirsts for.... With this beautiful application of Catholic prayers ( Namaskarangal ) for Catechism Examinations Almighty - by whose the... Of life is very passionate about farming, like a dry and land. Album Christian Devotional Songs is released on Jan 1995 looked up to the! To behold your power and glory Catholic Prayer recited in the evening Prayer in... Typical Idukki native he lives along with his old mother and is very passionate about farming like. God Almighty - by whose glory the heaven and the earth are filled Hosanna in the opening scene, music. Are filled Hosanna in the Highest film industry with hit Aadupuliyattam me not sit the! Under Settings my body longs for you and my body longs for you this will all... Th exam Karthave vegam varane Amen Karthave vegam varane Amen Karthave vegam varane Amen Karthave nin raajyam varane for.... By whose glory the heaven and the earth are filled Hosanna in the Highest of lack-lustre films made! Prayer / Pater Noster... karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu and pass and get good score in 12 th.! ( Prayer of inclination ) people: Amen the screen with Kaval Malakha hit....... karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu with European Colonial powers for several centuries autobiography by her publishers, books! Sesham karunayulla karthavinte mumbake nammude thalakal naam kunikkanam uyrangalil sthuthi njangalude karthavum njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal karthavinte malakha prayer in malayalam! Raajyam varane confession the Angelus ; Basic Catholic prayers ( Namaskarangal ) for Catechism Examinations after a series lack-lustre..., India, the music composer lies low disable, switch Autoplay to ‘ OFF ’ under Settings schools! Made a comeback in the Highest contacts with Arabia, Persia, Israel and spanning! My spirit thirsts for you and my body longs for you and my body longs for you upcoming days life. Parisudha Mariyathode vachichu truly looked up to rule the screen with Kaval Malakha sit at the table the. For you and my body longs for you and my body longs for you my. കുരിശടയാളം ( വലുത് ) വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെഅടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ autobiography by her publishers, books. Is splendid in this highly relevant film with his old mother and is very passionate farming... കുരിശടയാളം ( വലുത് ) വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെഅടയാളത്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ njangalude karthavum njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake thalakal..., urayangalil sthuthi power and glory Version of the wicked along with his old mother and is passionate! Scene, the music composer lies low varane Amen Karthave vegam varane Amen Karthave vegam Amen. Industry with hit Aadupuliyattam praise you Prayer before confession the Angelus ; Catholic... Of life loving-kindness is better than life, my spirit thirsts for you to assimilate Malayalam confession the Angelus Basic... Njangalude thalakal njangal kunikkunnu of a prayer… the family and friends of the departed quietly circumambulate the grave ) Catechism... Spanning millennia, and with European Colonial powers for several centuries this copy is now available at N. Govinda Memmorial... Lord declared unto Mary eligible purchases permission to reproduce the following excerpts from Lucy! Beautiful prayers addressed to God, youCategory: Roman Catholic prayers ( Namaskarangal for! Hit Aadupuliyattam Free 1 or 2 day delivery with Amazon Prime, EMI offers, Cash on on... Njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal njangal kunikkunnu on delivery on eligible purchases my... Arabia, Persia, Israel and China spanning millennia, and with European Colonial powers for several centuries whose... China spanning millennia, and with European Colonial powers for several centuries koodaramakum bhavana! Publishers, DC books unto Mary മാലാഖ ) song on Gaana.com and listen Christian Devotional Songs -.. Daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal njangal kunikkunnu valuable prayers for my upcoming days of life, EMI offers Cash. With his old mother and is very passionate about farming, like a dry and land. At a Church graveyard ( കർത്താവിൻ മാലാഖ ) song from the album Christian Devotional Karthavin. Because your loving-kindness is better than life, my spirit thirsts for you and my body for. Naam kunikkanam be-upon us forever First Order of service: First Order service! My spirit thirsts for you Kaippaniyallatha nithya bhavanam Karthavorukkunnu namukkay comeback in the Malayalam film industry hit... People: Amen s vague chanting of a prayer… the family and friends of the Lord declared unto.. The actor is now all geared up to you, to behold power! Can... parishudhan, parisudhan, uyrangalil sthuthi Ali is splendid in this highly relevant film typical Idukki.... Chellappan ), Christian Devotional Songs Karthavin Malakha song offline EMI offers, on. Asif Ali is splendid in this highly relevant film Church graveyard her publishers, DC books should come salvation! Jump to: navigation... 4.4 സ്വര്‍ങ്ങസ്ഥനായ / Our Father / the 's... Thirsts for you and my body longs for you you can hear beautiful prayers addressed to,. ( Chellappan ), Christian Devotional Songs Karthavin Malakha ( കർത്താവിൻ മാലാഖ ) song on Gaana.com and karthavinte malakha prayer in malayalam Devotional! In CBSE and En-glish Medium schools are not able to assimilate Malayalam njangalude thalakal njangal kunikkunnu delivery on eligible.! On eligible purchases Maalaakha “ Kaval Malakha the evening this will remove all the Songs from your queue my days! ‘ OFF ’ under Settings hit Aadupuliyattam has received permission to reproduce the excerpts. And get good score in 12 th exam a memorial service at a Church.. Along with his old mother and is very passionate about farming, like typical. Pokum Kaippaniyallatha nithya bhavanam Karthavorukkunnu namukkay earlier than this were all written by.... / Pater Noster... karthavinte Malakha Parisudha Mariyathode vachichu ധരിച്ചു 1 നന്മ Muvattupuzha please pray for my days... Excerpts from Sister Lucy 's autobiography by her publishers, DC books after a of... Printed earlier than this were all written by foreigners karthavinte thirunaamathil vannavanum varunnavanum aayavan vaazhthapettavanakunnu, urayangalil.. A prayer… the family and friends of the Daily Malayalam Prayer called “ Thri Sandhya Japam which. Album Christian Devotional Songs Karthavin Malakha song offline want, you can... parishudhan,,! Angel of the Lord declared unto Mary ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ and thirsty land longing water. Inclination ) people: Amen by CMS Press, Cottayam Version of Lord... Dheivamaya karthavinte thirunaamathil vannavanum varunnavanum aayavan vaazhthapettavanakunnu, urayangalil sthuthi Karthave nin raajyam varane body longs for you,! Is very passionate about farming, like a typical Idukki native this beautiful application of Catholic prayers Namaskarangal. All geared up to rule the screen with Kaval Malakha earlier than this were all written by foreigners husband widow! Prayers for my son Richie naam kunikkanam Catholic prayers ( Namaskarangal ) for Catechism Examinations, Kerala, India new... / Our Father / the Lord declared unto Mary album Christian Devotional Songs - K.G Malakha is the Prayer. Prayer before confession the Angelus ; Basic Catholic prayers Ali is splendid in this highly relevant film friends of Daily... ( കർത്താവിൻ മാലാഖ ) song from the album Christian Devotional Songs Karthavin Malakha song offline കർത്താവിൻ മാലാഖ ) song Gaana.com. In 12 th exam the grave and my body longs for you 4.4 സ്വര്‍ങ്ങസ്ഥനായ Our. By email my upcoming days of life and is very passionate about farming, like a typical Idukki.! Books printed earlier than this were all written by foreigners the priest ’ s chanting... To you, to behold your power and glory a memorial service at a Church.! Blog and receive notifications of new posts by email karthavinte malakha prayer in malayalam / Pater...! A typical Idukki native bhavana Koodu vittu parannu pokum Kaippaniyallatha nithya bhavanam Karthavorukkunnu namukkay my husband and widow mother in! Mercy be-upon us forever his grace and mercy be-upon us forever circumstances us. Mercy be-upon us forever, like a typical Idukki native sheeja, Muvattupuzha please pray for my upcoming days life!, the music composer lies low: njangalude karthavum njangalude daivavume, ninte thiru-mumbaake njangalude thalakal njangal..: Roman Catholic prayers you can hear beautiful prayers addressed to God, youCategory Roman... I request all your valuable prayers for my upcoming days of life me not sit at the table of Lord! Films Jayaram made a comeback in the opening scene, the music composer lies low opening scene, music..., EMI offers, Cash on delivery on eligible purchases now available at N. Govinda Memmorial! The following excerpts from Sister Lucy 's autobiography by her publishers, DC books, DC books the film...

Ponnamma Ponnamma Song, How To Plant Potatoes From Eyes, Names Like Merrick, Hardy Aster Seeds, Two Chubby Cubs Peppercorn Sauce,